fbpx

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแออัดของเครือข่ายบล็อกเชน (Blockchain Network Congestion)

HomeEDUCATIONทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแออัดของเครือข่ายบล็อกเชน (Blockchain Network Congestion)

ช่องทางการติดตาม

พวกเราคงเคยเจอกับรถติดในช่วงเวลาที่ฝนตกตอนเลิกงาน สถานการณ์ที่คล้ายกันนี้ก็เกิดขึ้นในโลกของบล็อกเชนเช่นกัน ที่ซึ่งแทนที่จะใช้รถยนต์ เรากำลังเผชิญกับการจราจรติดขัดในการทำธุรกรรม เหตุการณ์นี้เรียกว่าความแออัดของเครือข่ายบล็อกเชน (Blockchain Network Congestion)

เช่นเดียวกันกับที่รถจำนวนมากเกินไปอาจทำให้การจราจรติดขัด จำนวนธุรกรรมที่มากเกินไปอาจทำให้เครือข่ายบล็อกเชนแออัดได้เหมือนกัน กรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อธุรกรรมจำนวนมากถูกส่งเข้ามา มากเกินกว่าที่เครือข่ายจะสามารถจัดการได้

ลองนึกภาพภาพว่า Blockchain เป็นเกมการสร้างบล็อก ซึ่งแต่ละบล็อกประกอบด้วยกลุ่มของธุรกรรม ยิ่งธุรกรรมมาก ยิ่งต้องใช้บล็อกมาก แต่บางครั้ง อาจมีการทำธุรกรรมที่มากเกินไปสำหรับ blockchain จนไม่สามารถจัดการได้ทันท่วงที

แล้ว Blockchain ทำงานอย่างไร?

ลองนึกภาพสายโซ่ยาวๆ ที่แต่ละข้อต่อเป็นตัวแทนของบล็อก บล็อกเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลธุรกรรมจากผู้ใช้ และเมื่อเพิ่มลงในเชนแล้ว บล็อกเหล่านั้นจะคงอยู่ถาวรและข้อมูลในไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

ห่วงโซ่ของบล็อกนี้เรียกว่า Blockchain กระจายอยู่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าโหนด แต่ละโหนดมีสำเนาของบล็อกเชนทั้งหมด มันเหมือนกับว่าทุกคนในชั้นเรียนมีสำเนาของตำราเรียนเล่มเดียวกัน บล็อกเชนเป็นรากฐานของสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin และ Ethereum

เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไม ความแออัดคับคั่งจึงเกิดขึ้นบนบล็อกเชน เราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์สองสามคำ : mempools, candidate blocks, Finality และ Longest Chain Principle

Mempools คืออะไร ?

คิดว่า mempool เป็นห้องนั่งรอสำหรับธุรกรรม เมื่อธุรกรรมถูกส่งออกไปบนเครือข่ายแล้ว ธุรกรรมนั้นจะไม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของบล็อกเชนในทันที แต่จะเข้าไปในอยู่ mempool ที่รวบรวมธุรกรรมที่จะถูกบันทึกในบล็อกถัดไปแทน เมื่อการทำธุรกรรมได้รับการยืนยัน มันจะออกจาก mempool

Candidate Blocks คืออะไร ?

Candidate Blocks คือบล็อกที่แย่งชิงตำแหน่งบนบล็อกเชน พวกเขาเป็นเหมือนผู้เข้าแข่งขันในรายการเกมโชว์ แต่ละคนต่างก็หวังที่จะเป็นคนต่อไปที่จะถูกเพิ่มเข้ามายังเครือข่าย บล็อกเหล่านี้ประกอบด้วยธุรกรรมที่ไม่ได้รับการยืนยัน ซึ่งถูกส่งออกไปแต่ยังไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของบล็อกเชน

Candidate Blocks เหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสอบก่อนจึงจะสามารถเข้าร่วมบล็อกเชนได้ Bitcoin ใช้กระบวนการรูปแบบการแข่งขันที่นักขุด (The Validators) แข่งขันกันเพื่อไขปริศนาที่ยาก คนแรกที่ถอดรหัสได้ จะมีสิทธิเพิ่มบล็อกของพวกเขาเข้าไปในบล็อกเชนและได้รับรางวัล

ในทางกลับกัน Ethereum จะสุ่มเลือกผู้ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อเสนอบล็อก บล็อกที่ถูกเสนอจำเป็นต้องได้รับคะแนนเสียงเพียงพอ (Attestations) จึงจะถูกเพิ่มลงในบล็อกเชนได้

Finality คืออะไรในโลกบล็อกเชน ?

Finality ในบล็อกเชนคือจุดสิ้นสุดของการทำธุรกรรม เมื่อการทำธุรกรรมถึงจุดสิ้นสุด ธุรกรรมนั้นจะถูกฝังอย่างถาวรในบล็อกเชนและไม่สามารถแก้ไขหรือลบออกได้

อย่างไรก็ตาม Finality ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด บนเครือข่าย Bitcoin ธุรกรรมจะถูกเพิ่มไปยัง mempool จากนั้นจึงจะถูกเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของบล็อกใหม่ แต่นักขุดรายอื่นยังคงสามารถสร้างบล็อกเข้ามาแข่งได้ ดังนั้น การทำธุรกรรมจะถือเป็น “Finality” เมื่อมีบล็อกเพิ่มเข้าเพียงพอหลังจากนั้น สำหรับ Bitcoin โดยปกติจะเป็นหลังจากมีบล็อกเพิ่มเข้ามาอีก 6 บล็อก ส่วน Ethereum เนื่องจากเวลาบล็อกที่เร็วกว่า จึงต้องมีบล็อกมายืนยันมากขึ้นเพื่อความมั่นใจใน Finality ที่ใกล้เคียงกัน

หลักการ “Longest Chain” คืออะไร?

บางครั้งอาจมีการสร้างบล็อกที่ถูกต้องหลายบล็อกในเวลาเดียวกัน ซึ่งนำไปสู่ “Temporary Forks” หรือการแยกตัวกันชั่วคราวในบล็อกเชน ราวกับว่ารถไฟสองขบวนออกจากสถานีพร้อมๆ กัน โดยแต่ละขบวนอยู่ในรางของมันเอง หลักการ “Longest Chain” กำหนดว่าบล็อกที่ถูกต้องของบล็อกเชนคือบล็อกที่มีการลงทุนมากที่สุด โดยทั่วไปแล้วจะเป็นสายโซ่ของบล็อกที่ยาวกว่า

แล้วอะไรทำให้เครือข่ายแออัด​ ?

เช่นเดียวกับที่รถยนต์จำนวนมากขึ้นบนถนนอาจทำให้เกิดการจราจรติดขัด ธุรกรรมที่มากขึ้นอาจทำให้เกิดความแออัดบนเครือข่ายบล็อกเชนเช่นกัน เมื่อจำนวนของธุรกรรมที่ไม่ได้รับการยืนยันใน mempool เพิ่มขึ้น อาจเกินจำนวนที่สามารถรองรับได้ในบล็อกเดียว นี่เป็นปัญหาสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครือข่ายบล็อกเชนที่มีข้อจำกัดด้านขนาดและเวลาของบล็อก

บล็อกขนาดเล็กจะจำกัดจำนวนธุรกรรมที่บล็อกสามารถดำเนินการได้ เช่นเดียวกับรถบัสที่มีจำนวนที่นั่งจำกัด ตัวอย่างเช่น Bitcoin เดิมมีขนาดบล็อกจำกัดที่ 1 MB แต่การอัปเกรดในปี 2017 ทำให้ขนาดของบล็อกเพิ่มเป็น 4 MB

Block Time ที่ช้าก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความแออัด เหมือนกับว่ารถจะติดยาว หากไฟแดงที่สี่แยกใช้เวลานานเกินไป ตัวอย่างเช่น Bitcoin เพิ่มบล็อกใหม่ได้ทุกๆ 10 นาที ซึ่งหากมีการสร้างธุรกรรมเพิ่มขึ้นเร็วกว่านั้น อาจทำให้เกิด Backlog ได้

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเครือข่ายแออัด ?

ก็เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรถติด ทำให้เรามีค่าใช้จ่ายมากขึ้นและใช้เวลานานขึ้นในการไปให้ถึงจุดหมาย

เมื่อเครือข่ายบล็อกเชนแออัด ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมมักจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักขุดให้ความสำคัญกับธุรกรรมที่มีค่าธรรมเนียมสูงกว่า สิ่งนี้สามารถทำให้การใช้บล็อกเชนมีต้นทุนกว่าปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกรรมขนาดเล็ก ความแออัดยังอาจทำให้ต้องรอนานขึ้นเพื่อให้ธุรกรรมได้รับการยืนยัน ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิดได้ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนที่เกิดจากความแออัดของเครือข่ายอาจทำให้ตลาดมีความผันผวนมากขึ้น

ในกรณีที่รุนแรง ความแออัดสามารถสร้างความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและ Centralized ตัวอย่างเช่น เวลาในการยืนยันธุรกรรมที่นานขึ้นจะเพิ่มความเสี่ยงในการโจมตีซ้ำซ้อน และค่าธรรมเนียมที่สูงอาจทำให้เกิด Centralize Mining Power

ตัวอย่างเช่น Bitcoin ประสบปัญหาความแออัดอย่างมากในช่วงปลายปี 2017 และต้นปี 2018 เมื่อราคาพุ่งสูงขึ้นทำให้การทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในปี 2023 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น BRC-20 ทำให้เกิดความแออัดในเครือข่าย Bitcoin

Ethereum ประสบปัญหาความแออัดของตัวเองในปี 2017 จากโปรเจกต์ “CryptoKitties” และล่าสุดกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของ DeFi

มีหลายวิธีในการแก้ไขปัญหาความแออัดนี้ ได้แก่ การเพิ่มขนาดบล็อก, การลด Block Time, การใช้ Layer-2 และ Sharding ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อเสียต่างกันไป

เมื่อการใช้บล็อกเชนเติบโตขึ้น การจัดการความแออัดของเครือข่ายจึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ นักวิจัยเป็นแนวหน้าในการพัฒนาวิธีการเพื่อทำให้เครือข่ายบล็อกเชนมีประสิทธิภาพ, มีความสามารถ และเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น เป็นงานที่ท้าทายแต่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอนาคต

Enter to Start Team
Enter to Start Teamhttps://entertostart.co
ทีมคนสร้างสื่อที่ตั้งใจจะสร้างพื้นที่แห่งการแบ่งปันข้อมูลในโลกธุรกิจ การลงทุน และคริปโต เพื่อนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ ผ่านคอนเทนต์ที่ย่อยง่าย เข้าใจได้ไม่ยาก

เรื่องยอดนิยมวันนี้

เรื่องยอดนิยม 7 วัน

เรื่องยอดนิยมวันนี้ | POPPULAR TODAY

เรื่องยอดนิยม 7 วัน | POPPULAR IN 7 DAYS

BlockFi ยื่นล้มละลาย โดมิโน่อีกรายจากการล่มสลายของ FTX หนี้สินประมาณ 1 พัน – 1 หมื่นล้านดอลลาร์ 

BlockFi ยื่นล้มละลาย เนื่องจากให้ Alameda Research กู้ยืมคริปโตจนเกิดปัญหาสภาพคล่อง

Michael Egorov ผู้ก่อตั้ง Curve.fi ถูก liquidate หลังราคา CRV ร่วงหนัก

เมื่อคืนที่ผ่านมา Arkham Intelligence รายงานว่า Michael Egorov ผู้ก่อตั้ง Curve.fi ยืม 95.7 ล้าน stablecoin (ส่วนใหญ่เป็น crvUSD) โดยวาง 141 ล้าน CRV ค้ำไว้ใน 5 บัญชีบน 5 โปรโตคอล ซึ่ง...

Polygon Labs ประกาศหยุดสนับสนุน Edge หันผลักดันการใช้ CDK มากขึ้น

Polygon Labs จะหยุดการสนับสนุน Edge (หรือชื่อ Supernets) โดยจะเปลี่ยนไปให้ความสนใจกับการขยาย Chain Development Kit (CDK) แทน รายงานระบุว่า ในตอนแรก Edge พัฒนาในฐานะเครื่องมือ open-source ภายใต้ Apache License 2.0 เพิ่มความสะดวกให้การสร้างเครือข่ายบล็อกเชนที่ปรับแต่งเองได้และเข้ากันได้กับ Ethereum อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา...

เปิด 4 เหตุผล ทำไมความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสจะไม่ส่งผลกับคริปโต

ความขัดแย้งครั้งล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส (Hamas) เป็นข่าวใหญ่และส่งผลกระทบไปทั่วโลก อย่างไรก็ตาม คริปโตเคอร์เรนซีดูจะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าวมากนัก ขณะที่ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้น แต่คริปโตเคอร์เรนซียังคงแข็งแกร่งและแทบไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากเรื่องนี้ และนี่คือเหตุผลว่าทำไม ความไร้ศูนย์กลาง หนึ่งในเหตุผลหลักที่คริปโตเคอร์เรนซีไม่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส เป็นเพราะหลักการสำคัญอย่างความไร้ศูนย์กลาง (decentralized) เนื่องจากคริปโตเคอร์เรนซีไม่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลหรือองค์กรใด ๆ ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมืองในภูมิภาคใดเป็นพิเศษ ขณะเดียวกันมีการใช้งานคริปโตเคอร์เรนซีทั่วโลก โดยมูลค่าและการใช้งานจะถูกกำหนดโดยปัจจัยที่ซับซ้อนมากกว่าเพียงภูมิรัฐศาสตร์ระดับภูมิภาค ธรรมชาติของคริปโตเคอร์เรนซี คริปโตเคอร์เรนซี เป็นสินทรัพย์ที่ใช้กันทั่วโลก ก้าวข้ามพรมแดนและขอบเขตทางการเมือง มูลค่าของคริปโตเคอร์เรนซีถูกกำหนดโดยปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุปสงค์และอุปทาน อัตราการยอมรับ และความเชื่อมั่นของตลาดทั่วโลก...

Alipay+ จับมือพาร์ทเนอร์อีวอลเล็ท ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในแคมเปญระดับโลกส่งท้ายปี

แบรนด์ระดับโลกและดิจิทัลวอลเล็ทชั้นนำในเอเชียเข้าร่วมแคมเปญของ Alipay+ เพื่อขับเคลื่อนการเดินทางระหว่างประเทศอย่างมีความรับผิดชอบ สนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี และรักษาสิ่งแวดล้อม มอบสิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจมากมายสำหรับนักท่องเที่ยวจากจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่อุตสาหกรรมเตรียมพร้อมรองรับการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกในปี 2567 เตรียมเปิดตัวโครงการวิจัยเพื่อติดตามผลกระทบด้าน ESG ของแคมเปญต่อสิ่งแวดล้อมและธุรกิจท้องถิ่น Alipay+ เทคโนโลยีการชำระเงินและโซลูชั่นการตลาดที่เชื่อมโยงมากกว่า 25 อีวอลเล็ทและแอปชำระเงินชั้นนำเข้ากับผู้ค้าทั่วโลก มียอดธุรกรรมโดยรวมและธุรกรรมรายวันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2566 Alipay+ แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านมือถือในเครือบริษัทแอนท์ อินเตอร์เนชันแนล (Ant International) เปิดตัวแคมเปญส่งท้ายปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทั่วโลก พร้อมมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้แก่ผู้ใช้อีวอลเล็ทชั้นนำ 5 รายในเอเชีย ซึ่งได้แก่...

OpenAI จับมือ G42 ในดูไบ เล็งขยาย AI สู่ตะวันออกกลาง

OpenAI บริษัทผู้สร้าง ChatGPT แชทบอทปัญญาประดิษฐ์ (AI) อันโด่งดัง และ G42 บริษัทเทคโนโลยีในดูไบ ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่ในวันที่ 18 ตุลาคม เล็งขยายความสามารถด้าน AI สู่ตะวันออกกลาง

Hamster Kombat เกมบน Telegram ที่คน Hype กันมากที่สุดในขณะนี้

ในโลกของเทคโนโลยี การจะมีผู้ใช้งานระดับ 150 ล้านรายได้นั้นต้องเป็นระดับประวัติการณ์เท่านั้น และนั่นคือสิ่งที่ Hamster Kombat เกมน้องใหม่บน Telegram สามารถทำได้…และด้วยเวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น เป็นรองเพียง Threads คู่แข่งของ X (Twitter เดิม) และ Pokémon GO เท่านั้น นอกจากนี้ Hamster Kombat ยังสร้างสถิติอื่น ๆ...

Grayscale ชี้เทรนด์คริปโต Q3/24 Ethereum น่าจับตามอง ขณะกลุ่ม AI น่าจะไปต่อ

Grayscale บริษัทผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ของโลก ออกบทวิเคราะห์คริปโตในไตรมาส 3 ประจำปี 2024 เชื่อ Ethereum น่าจับตามอง ขณะกลุ่ม AI น่าจะไปต่อ Grayscale Research เปิดเผยคาดการณ์ว่า ตลาดคริปโตในไตรมาส 3 ของปี 2024 นี้ จะได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐอนุมัติ spot Ether ETP หลังจากที่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ...

ผู้ก่อตั้ง Manta สับ Polkadot! ชี้ ทั้ง Toxic แถมเหยียดเอเชีย!

Victor Ji (@victorJi15) ผู้ร่วมก่อตั้ง Manta Network ออกโรงสับ Polkadot โดยกล่าวหาว่าเป็น Ecosystem ที่มีความ Toxic อย่างมาก ไม่มีมูลค่าที่แท้จริงสำหรับ Web3 และไม่ให้ความสนใจกับผู้ใช้งานหรือการนำไปใช้งานเลยแม้แต่น้อย นอกจากนี้ ยังมีการเลือกปฏิบัติต่อชาวเอเชียด้วย การออกมาโพสต์ของ Ji ในครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากที่หลายฝ่ายออกมาตั้งข้อสังเกตถึงการใช้เงินไปกับการตลาดของ Polkadot โดยในครึ่งแรกของปี Polkadot...

Bitcoin Runes เลยจุดพีคแล้ว…จริงหรือ?

ในวันที่ 19 เมษายน ที่ซึ่ง Bitcoin บล็อกที่ 840,000 ถูกขุดขึ้นมา นอกจากจะเป็นการเกิด Bitcoin halving ครั้งที่ 4 แล้ว ยังเป็นสัญญาณการเปิดตัว Runes Protocol ซึ่งปัจจุบันเป็นโปรโตคอลที่ใช้สร้าง Fungible token ที่นิยมมากที่สุดบน Bitcoin อีกด้วย ถ้าลองมองๆ ไปแล้วก็แปลกอยู่เหมือนกัน...

แปลก ๆ … ซีอีโอของ io.net ประกาศลาออกก่อนเปิดตัวโทเคนเพียง 2 วัน

io.net ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์บน Solana ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ปล่อยเช่า GPU ได้เปลี่ยนตัวซีอีโอเพียงสองวันก่อนการเปิดตัวโทเคนของโปรเจกต์ Ahmad Shadid หนึ่งในผู้ก่อตั้ง io.net ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลในทันที โดย Tory Green ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการจะเข้ารับตำแหน่งแทน io.net จะรวบรวม GPU มาสร้างเครือข่ายสำหรับ Startup ด้าน Machine Learning เพื่อให้สามารถใช้พลังประมวลผลของ GPU ได้ในราคาที่ถูกกว่าการใช้...

ปีหน้าเจอกัน! Pudgy Penguins เตรียมออกเกมมือถือ เล็งเปิดตัวปี 2025

Pudgy Penguins คอลเลกชัน NFT ยอดนิยม เตรียมโดดเข้าสู่โลกแห่งเกมมือถือในปี 2025 โดยมี Mythical Marketplace เป็นผู้พัฒนาเกม โดยเกมระดับ AAA นี้จะสร้างบน Mythos Chain ซึ่งเป็นเครือข่ายบน Polkadot ที่มีเกม Web3 ยอดนิยมอย่าง NFL Rivals John Linden...

บทความที่เกี่ยวข้อง | RELATED ARTICLE

หรือว่า PFP NFT จะคืนชีพแล้ว? หลัง Floor Price บน ETH, SOL เพิ่ม

Key Insights ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา floor price ของ PFP NFT เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นว่าตลาดกลับมาให้ความสนใจอีกครั้ง และบ่งบอกถึงศักยภาพในการเติบโต การเปลี่ยนไปสู่การสร้างแบรนด์และการใช้งานจริง ตลาด PFP NFT กำลังวิวัฒนาการ เป็นแนวโน้มที่เห็นได้ชัดเจนจากใน Pudgy Penguins, Tensorians และ Mad Lads ในปีที่ผ่านมา ตลาด PFP NFT...

ทำไมเราควรระวังการใช้ WiFi สาธารณะ

เวลาเราเจอ WiFi สาธารณะให้ใช้งานได้ฟรีๆ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สนามบิน โรงแรม หรือร้านกาแฟ มันก็คงจะดูเป็นเรื่องดีใช่ไหม ? โดยเฉาพะเวลาเราต้องเดินทางไกล และยังต้องคอยเช็คข้อความหรืออีเมล  แต่สิ่งที่มากับความสะดวกสบายเหล่านั้น อาจจะต้องแลกมากับความปลอดภัยจาก WiFi สาธารณะ เคยได้ยินเรื่อง “Man in the Middle attack” กันไหม ?  มันคือการที่ใครบางคน แอบเข้ามายุ่งวุ่นวายกับการสื่อสารระหว่างคุณกับเว็บไซต์ต่างๆ และพยายามหลอกลวงให้คุณ...

5 ปัจจัยใช้ดูว่าตลาดคริปโตใกล้ถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง

คำถามสำคัญของนักลงทุน ตลาดคริปโตถึงจุดต่ำสุกแล้วหรือยัง นี่คือ 5 ปัจจัยที่นักลงทุนต้องดู เพื่อรู้ว่าตลาดคริปโตถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง

ความในใจของนักลงทุนคริปโตมืออาชีพ – บทสัมภาษณ์กับ Nik Patel

Nik Patel หรือที่รู้จักกันในโลกอินเทอร์เน็ตในชื่อ @cointradernik เขาคือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล การเดินทางของเขาเริ่มต้นในปี 2013 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มันก็เหมือนกับเป็นรถไฟเหาะตีลังกาในโลกของการลงทุน  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คำแนะนำอันรอบรู้ของ Nik Patel และข้อมูลเชิงลึกที่เฉียบคมเกี่ยวกับตลาดสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งแบ่งปันผ่านทาง Twitter ส่วนตัว บล็อก An Altcoin Trader’s Blog ของเขา ทำให้เขาได้รับฐานแฟนคลับจำนวนมาก และนี้คือบทสัมภาษณ์ของเขากับ Binance...

Sybil ในโลกคริปโตคืออะไร? ทำไมถึงโดนโปรเจกต์ต่าง ๆ พยายามกวาดล้าง

ช่วงนี้ทุกคนคงได้ยินได้เห็นคำว่า Sybil ผ่านตากันบ่อยมาก ว่าแต่มันคืออะไรกันนะ Sybil ที่ว่า มีที่มาจาก Sybil attack หรือการที่ผู้ใช้ 1 คนสร้างตัวปลอมออกไปมากกว่าหนึ่งเพื่อโจมตีระบบ ชื่อของการโจมตีได้รับแรงบรรดาลใจมาจากหนังสือชื่อ Sybil ในปี 1973 ผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลายบุคลิก ในบริบทของการโจมตี คำนี้ถูกบัญญัติขึ้นโดย Brian Zill จาก Microsoft Research แต่ในโลกคริปโต...

3 (+1) เหตุผลที่ One Piece สามารถทำลายคำสาป Anime Live-Action ได้สำเร็จ

KEY TAKEAWAYS One Piece Live-Action ขึ้นอันดับ 1 ซีรีส์ยอดนิยมของ Netflix ใน 84 ประเทศ แซงหน้าเจ้าของสถิติเดิมอย่าง Stranger Things Season 4 และ Wednesday ที่เคยขึ้นอันดับ 1 ใน 83 ประเทศ ทุ่มทุนสร้างมหาศาลตอนละ 18...

ย้อนดู 11 เหตุการณ์แฮ็กบนโลกคริปโต ปี 2022

มีคนบอกว่า คริปโตเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง ซึ่งก็จริงอย่างเขาว่า... ย้อนรอยเหตุการณ์แฮ็กบนโลกคริปโตในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2022

ข่าวที่เกี่ยวข้อง | RELATED NEWS

Binance เปิดตัว BANANA โปรเจกต์แรกบน Binance Airdrops Portal

Binance ประกาศเปิดตัวโปรเจกต์แรกบน Binance Airdrops Portal โดยเลือกประเดิมด้วย Banana Gun (BANANA) ซึ่งเป็นโทเคนของ Banana Gun bot นำเสนอเครื่องมือซื้อขายสำหรับโทเคน on-chain  โดยในครั้งนี้ ทาง Binance จะแจก BANANA ให้กับผู้ที่ subscribe BNB ไปยัง Simple...

ผู้แฮ็ก WazirX แปลงสินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่ขโมยมาเป็น Ethereum

Lookonchain บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนเปิดเผยว่า แฮ็กเกอร์ที่โจมตี WazirX ซึ่งเป็น exchange ของอินเดีย และขโมยคริปโตมูลค่า 230 ล้านดอลลาร์ออกไป ได้ทำการแปลงสินทรัพย์ส่วนใหญ่ไปเป็น Ether Lookonchain ระบุว่า แฮ็กเกอร์ทำการแลกสินทรัพย์เป็น 43,800 ETH (149.46 ล้านดอลลาร์) และทำให้ในกระเป๋าดังกล่าวมี Ether อยู่ประมาณ 59,097 ETH ขณะเดียวกันก็ยังมีคริปโตอื่น...

Bitwise เผย 3 เหตุผล Ethereum ETF จะดันราคา ETH ไปถึง 5,000 ดอลลาร์ ในปีนี้

Matt Hougan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Bitwise เปิดเผยว่า spot Ethereum ETF ของสหรัฐจะมีจุดเริ่มต้นที่ยากลำบาก แต่เชื่อว่ามีเหตุผล 3 ข้อที่จะทำให้ spot Ethereum ETF ส่งผลกระทบต่อราคา ETH มากกว่าที่ spot Bitcoin ETF ส่งผลต่อราคา BTC และอาจไปถึง...

Binance เปิดตัว BANANA โปรเจกต์แรกบน Binance Airdrops Portal

Binance ประกาศเปิดตัวโปรเจกต์แรกบน Binance Airdrops Portal โดยเลือกประเดิมด้วย Banana Gun (BANANA) ซึ่งเป็นโทเคนของ Banana Gun bot นำเสนอเครื่องมือซื้อขายสำหรับโทเคน on-chain  โดยในครั้งนี้ ทาง Binance จะแจก BANANA ให้กับผู้ที่ subscribe BNB ไปยัง Simple...

ผู้แฮ็ก WazirX แปลงสินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่ขโมยมาเป็น Ethereum

Lookonchain บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนเปิดเผยว่า แฮ็กเกอร์ที่โจมตี WazirX ซึ่งเป็น exchange ของอินเดีย และขโมยคริปโตมูลค่า 230 ล้านดอลลาร์ออกไป ได้ทำการแปลงสินทรัพย์ส่วนใหญ่ไปเป็น Ether Lookonchain ระบุว่า แฮ็กเกอร์ทำการแลกสินทรัพย์เป็น 43,800 ETH (149.46 ล้านดอลลาร์) และทำให้ในกระเป๋าดังกล่าวมี Ether อยู่ประมาณ 59,097 ETH ขณะเดียวกันก็ยังมีคริปโตอื่น...

Bitwise เผย 3 เหตุผล Ethereum ETF จะดันราคา ETH ไปถึง 5,000 ดอลลาร์ ในปีนี้

Matt Hougan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Bitwise เปิดเผยว่า spot Ethereum ETF ของสหรัฐจะมีจุดเริ่มต้นที่ยากลำบาก แต่เชื่อว่ามีเหตุผล 3 ข้อที่จะทำให้ spot Ethereum ETF ส่งผลกระทบต่อราคา ETH มากกว่าที่ spot Bitcoin ETF ส่งผลต่อราคา BTC และอาจไปถึง...

Glassnode เผย ราคา Bitcoin พุ่งแรงแตะ 65,000 ดอลลาร์ หลังหมดแรงเทขาย

Glassnode รายงานว่า ราคา Bitcoin ซึ่งพุ่งทะลุ 65,000 ดอลลาร์ กำลังอยู่ในช่วงที่ใกล้หมดแรงกดดันจากฝั่งที่เทขาย หลังรัฐบาลเยอรมนีเทขาย Bitcoin หมดแล้ว ขณะเดียวกัน เงินทุนที่ไหลเข้า spot Bitcoin ETF ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ช่วยให้ตลาด Bitcoin ฟื้นตัวด้วย ขณะที่ข้อมูลจาก Cointelegraph Markets Pro และ TradingView...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

Save Settings