fbpx

5 AI Startups เปิดตัว AI Startup Alliance และ AI Developer Group

HomeNEWSPress Release5 AI Startups เปิดตัว AI Startup Alliance และ AI Developer Group

ช่องทางการติดตาม

5 AI Startups ได้แก่ AThenaAI, Perceptra, Gowajee, Eidy และ Float16 ได้ร่วมกับเปิดตัว AI Startup Alliance และ AI Developer Group

AI Startup Alliance คือความร่วมมือระหว่างบริษัททั้ง 5 บริษัท เนื่องมาจาก

ปัญหาสำคัญที่พบในอุตสาหกรรม AI ของประเทศไทย คือเกิดจากโครงสร้างของอุตสาหกรรม AI ที่ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม AI ของประเทศชั้นนำของโลก ตัวอย่างโครงสร้าง Value chain สำหรับอุตสาหกรรม AI ในต่างประเทศแบ่งออกเป็น 5 ลำดับขั้น ได้แก่ 

1) Infrastructure (Datacenter, ต้นน้ำ) 

2) Manage service 

3) AI Model 

4) Application (Startup, Software house)

5) Service and Solution (Turnkey solution, System integrator, ปลายน้ำ)

ปัญหาหลักของ AI Startup ในปัจจุบัน คือความจำเป็นต้องทำทุกอย่างตั้งแต่ต้นน้ำ (การซื้อหรือเช่าเซิร์ฟเวอร์เอง) ไปจนถึงปลายน้ำ (การให้บริการ AI ผ่านแอปพลิเคชันของตนเอง) เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้ ส่งผลให้ต้องใช้ทีมงานขนาดใหญ่และต้องทำงานในส่วนที่ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญหลักของผู้ก่อตั้งบริษัท

ความร่วมมือระหว่าง 5 AI Startup ที่มารวมตัวกันในครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ใหม่ในวงการ AI Startup ที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างหรือระบบนิเวศที่มีผู้เล่นหลากหลาย เพื่อทดแทนการสร้างทุกอย่างอย่างโดดเดียว อันอาจส่งผลให้ AI ไทยไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

เป้าหมายของระบบนิเวศนี้คือการสร้างพื้นที่ให้นักพัฒนา AI ในส่วนต่างๆ ของ Value chain มีที่จุดร่วมและจุดเริ่มต้นในอุตสาหกรรม AI โดยมีการเชิญชวนสตาร์ทอัพอื่นๆ ให้เข้าร่วมกลุ่มมากขึ้น ด้วยความคาดหวังว่าหากการริเริ่มครั้งนี้ประสบความสำเร็จ จะเกิดความร่วมมือในลักษณะนี้มากขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน 

5 AI Startup ที่ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ได้ตกลงร่วมมือกันใน 4 มิติ ได้แก่

 1. ชุมชนนักพัฒนาและเทคโนโลยีขั้นสูง (AI Developer Group) เนื่องจากตลาดของอุตสาหกรรม AI ต้องการความรู้พื้นฐานและความเข้าใจ AI อย่างยิ่งยวด ประกอบกับสื่อและความเท่าทันด้านเทคโนโลยีในประเทศไทยยังตามหลังประเทศชั้นนำระดับโลก

ส่งผลให้การบริโภค AI Software ในประเทศไทยเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ จำเป็นต้องมีกระบวนการก่อนการขาย (Pre-sale) ที่ยาวนานและต้องให้ความรู้แก่ลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อให้องค์กรไทยยอมรับและใช้เทคโนโลยี เมื่อเทียบกับตลาดต่างประเทศ ทำให้มีต้นทุนแฝงที่มากขึ้น

จึงมีแผนที่จะร่วมมือกันสร้าง AI Developer Group เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนา AI ที่มีมาตรฐานและการนำ AI ไปใช้งานอย่างเหมาะสม


นอกจากนี้ Developer ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรม AI ยังขาดวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกัน สังเกตได้จากการที่บริษัท Software ไทย ส่วนใหญ่ไม่มี Developer Advocate หรือ Developer Relationship ที่ช่วยให้บริการต่างๆ เชื่อมต่อกันได้ 

อีกทั้งยังขาดความเข้าใจภาพรวมของ Value chain เช่น การทำธุรกิจแบบ API first หรือการทำธุรกิจแบบ Infrastructure จึงมีความตั้งใจที่จะรวมตัวกันเพื่อสร้างองค์ความรู้และแหล่งข้อมูลการศึกษาในส่วนของ Developer เพิ่มขึ้น

 1. การวิจัย มีการตระหนักถึงความซ้ำซ้อนและโอกาสในการร่วมกันพัฒนาการวิจัยระหว่าง Startup โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อใช้สำหรับพัฒนา AI ของแต่ละ Startup การร่วมมือทำงานวิจัยร่วมกันจะช่วยให้เกิดการแบ่งปันความรู้และทำให้ผู้พัฒนาแต่ละรายสามารถพัฒนาเทคโนโลยีของตนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและต้นทุนถูกลง
 1. GPUs เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการขยายธุรกิจของ Startup การเข้าถึง H100 จำนวน 4,096 ใบ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ AI Startup Alliance สามารถมั่นใจในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศและรองรับการใช้งานให้ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้งานทั่วทั้งเอเชียและทั่วโลก
 1. ชุมชนนักลงทุนและผู้ก่อตั้ง มีความยินดีที่จะส่งเสริมผู้ก่อตั้ง AI Startup รายอื่นๆ ในการเข้าถึงนักลงทุนหรืองานอีเวนต์ระดับโลกที่จะสร้างการรับรู้และศักยภาพการเติบโตให้กับ Startup ไทย โดยจะมีการรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุน, VC และงานอีเวนต์ระดับโลกให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยได้ปรากฏตัวในเวทีระดับโลกอย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่เราจะทำ

 1. การสร้างสื่อประเภท Edutainment เกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และการประยุกต์ใช้ API หรือ AI เป็นส่วนหนึ่งของ Feature ใน Application หรือ Solution สำหรับ System Integrator ตลอดจนการสร้างแหล่งข้อมูลการศึกษาสำหรับ Developer ในด้านการพัฒนา AI ที่ได้มาตรฐาน
 2. การแลกเปลี่ยนและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานซอฟต์แวร์ กฎหมายของแต่ละประเทศ รายชื่อนักลงทุนและกองทุน รวมถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียระหว่างพันธมิตรในเครือข่าย
 3. Float16 มีภารกิจในการแสวงหาโอกาสนำเสนอ Alliance แก่ภาคเอกชนและภาครัฐในต่างประเทศ ตลอดจนการเข้าร่วมงานหรือการประชุมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ Alliance
 4. Float16 รับผิดชอบในการสร้างชุมชนนักวิจัย AI ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA AI researcher community) โดยร่วมมือกับทีม Sailor และ SeaLLM โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงนักวิจัย AI เข้าด้วยกัน
 5. เสริมสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเชิงลึกที่จำเป็นในการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานทั้ง Value Chain

การมีส่วนร่วม

Developer & Software house

สามารถใช้ developer resource อาทิ เช่น youtube playlist, tutorial, ตัวอย่างโปรเจค และ คู่มือการใช้งาน AI เพื่อศึกษาและทดลองนำไปเป็นหนึ่งใน Feature ของ Application หรือโปรเจค

SI
สามารถ Upskill ด้าน AI use case ของตนเอง ได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และสื่อที่เผยแพร่ทาง Youtube และสามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับ AI Application หรือ Use case ได้ใน Social group

โดย SI สามารถ Request ของ demo, sell handbook และ app catalog จากทาง Alliance เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของ Solution ของตนเอง 

Startup

สามารถ Upskill ด้าน AI Application ของตนเอง ได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และสื่อที่เผยแพร่ทาง Youtube และสามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับ AI Application หรือ Use case ได้ใน Social group

โดย Startup สามารถ Request ขอการ Training, Consult และการ Launch product ออกสู่ตลาด

VC

VC สามารถแนะนำ AI Event ที่ควรเข้าร่วมและ Introduce ทาง Alliance ให้กับทาง Partner ที่ Focus เกี่ยวกับ AI โดยเฉพาะ ได้ตลอดเวลา ผ่านอีเมล [email protected] (Broadcast email)

ระยะเวลาสิ้นสุดความร่วมมือ

6 เดือน (31 ธ.ค. 2567) เพื่อเตรียมสรุปผลและทิศทางต่อไปในอนาคต

รายชื่อ Startup 

 • AThenaAI (https://athenaai.co)
 • Perceptra (https://perceptra.tech)
 • Eidy (https://eidy.cloud)
 • Gowajee (https://gowajee.ai)
 • Float16 (https://float16.cloud)

รายชื่อ ผู้แถลงข่าว

 • ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต CEO AThenaAI
 • ดร.วราสิณี ฉายแสงมงคล Co-Founder Perceptra
 • พญ.นวพร นะลิตา CEO Eidy
 • นายพิสุทธิ์ หวง CEO Gowajee
 • นายมติชน มณีกาศ CEO Float16.cloud

รายละเอียดเกี่ยวกับ Startup

AthenaAI

AThenaAI เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์และชีวสารสนเทศ(bioinformatics) มุ่งเน้นการพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรมในเชิงลึกด้วยเทคโนโลยี Next-Generation Sequencing เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ และพัฒนาการแพทย์แม่นยำในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้องค์ความรู้ในหลากหลายสาขา อาทิเช่น โลหิตวิทยา พันธุกรรม ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

Perceptra 

Perceptra เป็นผู้พัฒนาแพล็ตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์เพื่อภาพถ่ายทางการแพทย์ที่สร้าง AI Assistant ที่ช่วยแพทย์รังสีวินิจฉัยภาพถ่ายเอกซเรย์ปอด ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เพอเซ็ปทราเป็นผู้บุกเบิกและผู้นำในตลาดปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์ สามารถขยายฐานลูกค้าได้กว่า 90 โรงพยาบาลทั่วประเทศ และเป็นผู้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์เจ้าแรกของประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน ISO ระดับโลกและได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ ในปี 2024 พอร์ทโฟลิโอของเพอเซ็ปทราจะขยายเพิ่มในส่วนของ AI เพื่อช่วยวินิจฉัยมะเร็งเต้านมจากภาพถ่ายแมมโมแกรม AI เพื่อตรวจเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในภาพถ่ายจาก Fundus Camera และ AI เพื่อช่วยตรวจวินิจฉัยภาพ CT สมอง

Eidy

Eidy คือ โมเดลภาษาขนาดใหญ่ทางด้านการแพทย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา Foundation model เป็นหลัก การสร้าง Foundation model อย่าง LLM ให้ฉลาดและมีความปลอดภัยเพียงพอต้องใช้ความร่วมมือ Resource มหาศาล ทั้งยังควรได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ และการขยายกฏระเบียบเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับการทำ research และ implementation ในโลกจริง 

Gowajee

Gowajee เป็นสตาร์ทอัพด้าน AI ที่ทำ foundational model เชี่ยวชาญด้านการถอดความและ generative voice ภารกิจของเราคือการสร้างการโต้ตอบด้วยเสียงอย่างราบรื่นข้ามแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน Gowajee ก่อตั้งโดย serial entreprenur และนักวิจัยจาก Oxford และ MIT

Float16.cloud

Float16 เป็นผู้พัฒนาแพล็ตฟอร์ม Managed GPU Resource โดยมุ่งเน้นการใช้งาน GPU ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยให้ความสำคัญกับการใช้ GPU ในการงานบริการครบวงจรด้าน AI ไม่ว่าจะเป็น การ Training & Inference AI, การ Deploy AI, การ Optimized AI และบริการ Serverless GPU โดยสามารถลดเวลาในการติดตั้งได้มากถึง 40 เท่าจากหลักเดือนสู่หลักชั่วโมงและลดค่าใช้จ่ายได้มากถึง 90%

Enter to Start Team
Enter to Start Teamhttps://entertostart.co
ทีมคนสร้างสื่อที่ตั้งใจจะสร้างพื้นที่แห่งการแบ่งปันข้อมูลในโลกธุรกิจ การลงทุน และคริปโต เพื่อนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ ผ่านคอนเทนต์ที่ย่อยง่าย เข้าใจได้ไม่ยาก

เรื่องยอดนิยมวันนี้

เรื่องยอดนิยม 7 วัน

เรื่องยอดนิยมวันนี้ | POPPULAR TODAY

เรื่องยอดนิยม 7 วัน | POPPULAR IN 7 DAYS

ธนาคารอังกฤษ Santandar สั่งจำกัดการดำเนินธุรกรรมของลูกค้าในคริปโตไม่เกิน 3,300 ดอลลาร์ต่อเดือน

Santandar จำกัดการทำธุรกรรมคริปโต ระบุว่า การลงทุนบนคริปโตอาจทำให้ลูกค้าได้รับความเสี่ยงที่มากเกินไป

ผู้ว่าการธนาคารกลางจีน กล่าวว่า หยวนดิจิทัล จะมีคุณสมบัติ ‘ไม่เปิดเผยตัวตน’ แต่ ‘ควบคุมได้’

หยวนดิจิทัลจะเป็นทางเลือกแทนเงินสดในประเทศจีน และจะเป็นการชำระเงินที่ไม่เปิดเผยตัวตนแต่ควบคุมได้

ครั้งแรกของโลก! Anotherblock เตรียมนำ studio demo ของ Michael Jackson ลงบล็อกเชน

กว่า 50 ปี หลังจากที่ Michael Jackson บันทึกเสียง demo ของเพลง “Big Boy” ก็ถึงเวลาแล้วที่คนทั่วโลกจะได้ฟังเพลงดังกล่าวบนบล็อกเชนในรูปแบบ digital vinyl ผ่านทาง Anotherblock แพลตฟอร์มเพลงบล็อกเชน ความเคลื่อนไหวครั้งประวัติศาสตร์นี้ จะนำการบันทึกเสียงในสตูดิโอครั้งแรกของ Michael Jackson ในวัยเยาว์ที่เก็บไว้นานกว่า 50 ปี ออกมาให้คนทั่วโลกได้ฟัง...

SEC เลื่อนการตัดสินคำขอจดทะเบียน Hashdex Nasdaq Ethereum ETF เป็นปีหน้า

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) ประกาศเลื่อนการตัดสินว่าจะอนุมัติคำขอจดทะเบียน Hashdex Nasdaq Ethereum ETF ซึ่งต้องการจะถือทั้ง Spot Ether, Ether Futures Contracts

Coatue Management หั่นมูลค่าหุ้น OpenSea ลง 90% หลังเผชิญปัญหาหลายด้าน

The Information เปิดเผยว่า Coatue Management บริษัทผู้จัดการการลงทุนที่เน้นด้านเทคโนโลยีจากสหรัฐ ได้ปรับลดการประเมินมูลค่าหุ้นใน OpenSea ลงเกือบ 90% ทำให้มูลค่าประเมินของ OpenSea เหลือเพียง 1.4 พันล้านดอลลาร์

Hamster Kombat เกมบน Telegram ที่คน Hype กันมากที่สุดในขณะนี้

ในโลกของเทคโนโลยี การจะมีผู้ใช้งานระดับ 150 ล้านรายได้นั้นต้องเป็นระดับประวัติการณ์เท่านั้น และนั่นคือสิ่งที่ Hamster Kombat เกมน้องใหม่บน Telegram สามารถทำได้…และด้วยเวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น เป็นรองเพียง Threads คู่แข่งของ X (Twitter เดิม) และ Pokémon GO เท่านั้น นอกจากนี้ Hamster Kombat ยังสร้างสถิติอื่น ๆ...

Grayscale ชี้เทรนด์คริปโต Q3/24 Ethereum น่าจับตามอง ขณะกลุ่ม AI น่าจะไปต่อ

Grayscale บริษัทผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ของโลก ออกบทวิเคราะห์คริปโตในไตรมาส 3 ประจำปี 2024 เชื่อ Ethereum น่าจับตามอง ขณะกลุ่ม AI น่าจะไปต่อ Grayscale Research เปิดเผยคาดการณ์ว่า ตลาดคริปโตในไตรมาส 3 ของปี 2024 นี้ จะได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐอนุมัติ spot Ether ETP หลังจากที่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ...

ผู้ก่อตั้ง Manta สับ Polkadot! ชี้ ทั้ง Toxic แถมเหยียดเอเชีย!

Victor Ji (@victorJi15) ผู้ร่วมก่อตั้ง Manta Network ออกโรงสับ Polkadot โดยกล่าวหาว่าเป็น Ecosystem ที่มีความ Toxic อย่างมาก ไม่มีมูลค่าที่แท้จริงสำหรับ Web3 และไม่ให้ความสนใจกับผู้ใช้งานหรือการนำไปใช้งานเลยแม้แต่น้อย นอกจากนี้ ยังมีการเลือกปฏิบัติต่อชาวเอเชียด้วย การออกมาโพสต์ของ Ji ในครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากที่หลายฝ่ายออกมาตั้งข้อสังเกตถึงการใช้เงินไปกับการตลาดของ Polkadot โดยในครึ่งแรกของปี Polkadot...

Bitcoin Runes เลยจุดพีคแล้ว…จริงหรือ?

ในวันที่ 19 เมษายน ที่ซึ่ง Bitcoin บล็อกที่ 840,000 ถูกขุดขึ้นมา นอกจากจะเป็นการเกิด Bitcoin halving ครั้งที่ 4 แล้ว ยังเป็นสัญญาณการเปิดตัว Runes Protocol ซึ่งปัจจุบันเป็นโปรโตคอลที่ใช้สร้าง Fungible token ที่นิยมมากที่สุดบน Bitcoin อีกด้วย ถ้าลองมองๆ ไปแล้วก็แปลกอยู่เหมือนกัน...

แปลก ๆ … ซีอีโอของ io.net ประกาศลาออกก่อนเปิดตัวโทเคนเพียง 2 วัน

io.net ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์บน Solana ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ปล่อยเช่า GPU ได้เปลี่ยนตัวซีอีโอเพียงสองวันก่อนการเปิดตัวโทเคนของโปรเจกต์ Ahmad Shadid หนึ่งในผู้ก่อตั้ง io.net ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยมีผลในทันที โดย Tory Green ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการจะเข้ารับตำแหน่งแทน io.net จะรวบรวม GPU มาสร้างเครือข่ายสำหรับ Startup ด้าน Machine Learning เพื่อให้สามารถใช้พลังประมวลผลของ GPU ได้ในราคาที่ถูกกว่าการใช้...

ปีหน้าเจอกัน! Pudgy Penguins เตรียมออกเกมมือถือ เล็งเปิดตัวปี 2025

Pudgy Penguins คอลเลกชัน NFT ยอดนิยม เตรียมโดดเข้าสู่โลกแห่งเกมมือถือในปี 2025 โดยมี Mythical Marketplace เป็นผู้พัฒนาเกม โดยเกมระดับ AAA นี้จะสร้างบน Mythos Chain ซึ่งเป็นเครือข่ายบน Polkadot ที่มีเกม Web3 ยอดนิยมอย่าง NFL Rivals John Linden...

บทความที่เกี่ยวข้อง | RELATED ARTICLE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง | RELATED NEWS

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

Save Settings