fbpx

Blockchain 101 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบล็อกเชนทั้ง 4 ประเภท

HomeCRYPTOTECHNOLOGY | CryptoBlockchain 101 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบล็อกเชนทั้ง 4 ประเภท

ช่องทางการติดตาม

KEY TAKEAWAYS

 • Public Blockchain มีความ Decentralized และ Permissionless สูงที่สุด แต่มีความเสี่ยงทางด้าน 51% Attack และมีข้อเสียทางด้านความรวดเร็วในการทำธุรกรรม
 • Private Blockchain เป็นบล็อกเชนสำหรับใช้งานภายในองค์กร มีข้อเสียคือค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบที่ค่อนข้างสูง
 • Consortium Blockchain เป็นบล็อกเชนสำหรับการใช้งานร่วมกันระหว่างองค์กร มีข้อดีที่มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงสูงกว่า Public Blockchain แต่ก็ต้องแลกมากับความปลอดภัยที่น้อยกว่า และมีความเป็น Decentralized มากกว่า Private Blockchain
 • Hybrid Blockchain เป็นบล็อกเชนที่ผสมผสานข้อดีของ Public และ Private Blockchain เข้าด้วยกัน มีความปลอดภัยจากการถูกโจมตีสูง มีความเป็นส่วนตัว และมีความสามารถในการปรับขนาดที่ดีกว่า

เรารู้กันดีว่าคริปโตเคอร์เรนซีรันอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชน แต่รู้หรือไม่ว่าบล็อกเชนไม่ได้มีเพียงประเภทเดียว มันสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ public blockchain, private blockchain, consortium blockchain และ hybrid blockchain และแต่ละประเภทก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน

เอสป้า ฮง (Espae Hong) หัวหน้าสถาบันวิจัย CBDC Blockchain กล่าวว่า “เทคโนโลยีบล็อกเชนที่อยู่เบื้องหลังโปรเจกต์ต่างๆ นั้นเหมือนกัน แต่ผู้ใช้ปลายทางของบล็อกเชนแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน” เช่น Public Blockchains ผู้ใช้ปลายทางคือทุกคน ส่วน Private Blockchains ผู้ใช้ปลายทางคือผู้ที่ได้รับเชิญและสมาชิกในเครือข่ายเท่านั้น

วันนี้เราจึงพามาทำความรู้จักกับบล็อกเชนทั้ง 4 ประเภทกัน

บล็อกเชนหลัก 4 ประเภท ได้แก่ Public Blockchain, Private Blockchain, Consortium Blockchain และ Hybrid Blockchain

Blockchain 4 ประเภทหลัก

Public Blockchain

แผนผังแสดงเครือข่ายของ Public Blockchain ซึ่งเป็นบล็อกเชนสำหรับแนวคิด decentralized อย่างแท้จริง | แหล่งข้อมูล Blockchain

เป็นบล็อกเชนสำหรับแนวคิดการกระจายอำนาจ (decentralized) อย่างแท้จริง มันไม่มีข้อจำกัดใดๆ ในการเข้าร่วมระบบ (Permissionless) ขอแค่มีคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าร่วมระบบได้

Public Blockchain นั้นเหมาะสำหรับการทำการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงสามารถใช้ในการบันทึกข้อมูลได้อีกด้วย ทั้ง Bitcoin และ Ethereum ต่างก็เป็นบล็อกเชนแบบ Public Blockchain

แต่ข้อเสียของ Public Blockchain ก็คือ ถ้าหากมีใครที่สามารถควบคุม Validator ได้เกิน 51% ก็จะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบล็อกเชนได้ นอกจากนี้ยังมีข้อเสียทางด้าน Scalability โดยความเร็วในด้านการทำธุรกรรมนั้นจะช้ากว่า (ปัญหาเรื่องของความเร็วในการทำธุรกรรมต่อวินาที หรือ TPS นั้นยังคงเป็นปัญหาสำหรับ Public Blockchain อยู่จนถึงทุกวันนี้ แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น)

Private Blockchain

แผนผังแสดงเครือข่ายของ Private Blockchain ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการใช้งานในองค์กร ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลจึงจะเข้าใช้งานได้ | แหล่งข้อมูล Medium

เป็นบล็อกเชนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการใช้งานในองค์กรหรือบริษัทเท่านั้น โดยผู้ที่ต้องการเข้าใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแล ผู้ที่มีส่วนร่วมสามารถร่วมกันเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการตรวจสอบข้อมูลที่จะบันทึกลงในบล็อกเชนได้ด้วย

Private Blockchain นั้นเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไว้ โดยตัวอย่างขององค์กรหรือบริษัทที่มี Private Blockchain เช่น Terndermint, Corda, Hyperledger เป็นต้น

ข้อเสียของ Private Blockchains ก็คือค่าใช้จ่ายในการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์ การเชื่อมต่อองค์ความรู้ของผู้ใช้งานภายในองค์กร รวมไปถึงการดูแลรักษาระบบ

Consortium Blockchain

แผนผังแสดงเครือข่ายของ Consortium Blockchain บล็อกเชนที่เหมาะกับการรวมตัวกันระหว่างองค์กรที่ต้องมีการส่งข้อมูลไปมาหากัน | แหล่งข้อมูล Medium

เป็นบล็อกเชนที่ผสมผสานเอาแนวคิดของ Public Blockchain และ Private Blockchain เข้าด้วยกัน เหมาะกับการรวมตัวกันระหว่างองค์กรหรือบริษัทที่ต้องมีการส่งข้อมูลไปมาหากันอยู่ตลอดเวลา โดยธุรกรรมหรือข้อมูลที่ถูกเก็บบนบล็อกเชนนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมด

ตัวอย่างโปรเจกต์ที่ใช้ Consortium Blockchain คือ Tendermint และ Multichain รวมถึงกลุ่มธนาคารของญี่ปุ่นก็มีการใช้ Consortium Blockchains เช่นกัน

Consortium Blockchain จะมีตัวแทนของแต่ละองค์กรเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติสิทธิในการเข้าร่วม และสมาชิกจะค่อยทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ (Validator) ร่วมกันบนบล็อกเชน

Consortium Blockchain มีข้อดีที่มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงสูงกว่า Public Blockchain แต่ก็ต้องแลกมากับความปลอดภัยที่น้อยกว่า และมีความเป็น Decentralized มากกว่า Private Blockchain

Hybrid Blockchain

แผนผังแสดงเครือข่ายของ Hybrid Blockchain เป็นระบบที่ถูกควบคุมด้วยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดยผู้ควบคุมจะเป็นคนกำหนดผู้เข้าร่วมระบบ กำหนดสิทธิ์ในระบบ และกำหนดว่าข้อมูลใดควรเผยแพร่ | แหล่งข้อมูล Blockchain

คล้ายกันกับ Consortium Blockchain, Hybrid Blockchain ก็เป็นการนำคุณสมบัติของ Public Blockchain และ Private Blockchain มารวมไว้ด้วยกัน โดยองค์กรที่มีการใช้ Hybridg Blockchain ก็คือ IBM Food Trust

Hybrid Blockchain เป็นระบบที่ถูกควบคุมด้วยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง โดยผู้ควบคุมจะเป็นคนกำหนดว่าใครที่สามารถจะเป็นผู้เข้าร่วมกับบล็อกเชนได้ กำหนดว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลใดบ้าง และกำหนดว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้

ข้อดีของ Hybrid Blockchain คือมีความปลอดภัยจากการถูกโจมตีสูง แฮ็กเกอร์ไม่สามารถทำการโจมตีแบบ 51% ได้ นอกจากนี้ยังมีความเป็นส่วนตัว และมีความสามารถในการปรับขนาด (Scalability) ที่ดีกว่า Public Blockchain
.
.
ในปัจจุบันเราอาจจะรู้จักบล็อกเชนในฐานะเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังคริปโตเคอร์เรนซี แต่มันมีประเภทแยกย่อยออกไปอีกซึ่งส่งเสริมในอุตสาหกรรมที่มีรูปแบบแตกต่างกัน ตอนนี้บล็อกเชนกำลังได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ อีกไม่นานมันคงก้าวเข้ามามีบทบาทในโลกของเรามากยิ่งขึ้น

References : Foley, Techtarget, Mhesi


Credits
Content Creator : สิรภพ วรมิศร์
Graphic Designer : ศุภัชฌา ใช้สติ
Admin : ณิชากร วิทยาวิวัฒน์สกุล  
Editor : ประเสริฐ หงษ์สุวรรณ
Enter to Start Team
Enter to Start Teamhttps://entertostart.co
ทีมคนสร้างสื่อที่ตั้งใจจะสร้างพื้นที่แห่งการแบ่งปันข้อมูลในโลกธุรกิจ การลงทุน และคริปโต เพื่อนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ ผ่านคอนเทนต์ที่ย่อยง่าย เข้าใจได้ไม่ยาก

เรื่องยอดนิยมวันนี้

เรื่องยอดนิยม 7 วัน

เรื่องยอดนิยมวันนี้ | POPPULAR TODAY

เรื่องยอดนิยม 7 วัน | POPPULAR IN 7 DAYS

Bloomberg เผยบ.เหมืองคริปโตจีนลุยเอธิโอเปียหลังพบค่าไฟสุดถูก

บริษัทเหมืองคริปโตของจีนจำนวนมากขึ้นกำลังมุ่งหน้าตั้งเหมืองขุดคริปโตในแอฟริกา โดยเฉพาะเอธิโอเปีย เนื่องจากค่าไฟที่ถูก ทั้งนี้ เอธิโอเปียนั้นห้ามการซื้อขายคริปโตอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับจีน แต่อนุญาตให้ทำเหมือง Bitcoin ถูกกฎหมายได้ในปี 2022 Bloomberg ระบุว่า บริษัท 19 จาก 21 แห่ง ที่ทำข้อตกลงผูกขาดพลังงานของเอธิโอเปียคือบริษัทจากจีน โดยถูกดึงดูดจากค่าไฟที่ถูกของเอธิโอเปีย เนื่องจาก 92% ของการผลิตไฟฟ้าของเอธิโอเปียมาจากการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ แม้ชาวเอธิโอเปียเกือบครึ่งจะอยู่โดยไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ นอกจากนี้ อุณหภูมิของเอธิโอเปียยังเป็นผลดีต่อการขุดเหมืองคริปโตด้วยReference: theblock

เปิดรายละเอียดการ Mint Quantum Cats คอลเลกชัน NFT สุดเท่จาก Taproot Wizards พร้อมเกณฑ์เลือกผู้ชนะ

@QuantumCatsXYZ เปิดเผยรายละเอียดการ Mint Quantum Cats ดังนี้ 🐱 เปิดขาย: 29 มกราคม 🐱 มีแมว 3,000 ตัวให้เลือกซื้อ 🐱 ราคา mint: 0.1 btc 🐱 ผู้ชนะเควสต์ 4 จะได้ mint แน่นอน  🐱 คนอื่นที่เหลือ: มาก่อนได้ก่อน ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ชนะเควสต์...

ผู้ก่อตั้ง Uniswap เผา HayCoin 6.5 แสนล้านดอลลาร์ ต่อต้านการเก็งกำไร

Hayden Adams ผู้ก่อตั้ง Uniswap ทวีตข้อความว่าได้ทำการเผา HayCoin (HAY) 99.99% ของซัพพลายทั้งหมดในวันที่ 20 ตุลาคม เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับการเก็งราคาเหรียญ

Binance Labs ประกาศลงทุนใน Babylon โปรโตคอล Bitcoin staking

Binance Labs ซึ่งเป็น venture capital มูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ของ Binance ประกาศลงทุนใน Babylon โปรโตคอล Bitcoin staking โดยไม่เปิดเผยมูลค่าการลงทุนครั้งนี้ David Tse ผู้ร่วมก่อตั้ง Babylon กล่าวว่า การลงทุนในครั้งนี้มีโครงสร้างเหมือนกับเมื่อตอนที่ Babylon ระดมทุนในรอบ seed...

รอไปก่อน! SEC เลื่อนตัดสิน Spot Ethereum ETF ของ Grayscale อีกครั้ง

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) ประกาศเลื่อนกำหนดการตัดสินเกี่ยวกับคำขอจัดตั้ง Spot Ethereum ETF ของ Grayscale อีกครั้ง หลังเคยเลื่อนมาแล้วเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2023 พร้อมสั่งให้ Grayscale ดำเนินการและรับฟังความเห็นสาธารณะใหม่ SEC เจาะจงถามว่า กลไก proof of stake ของ Ethereum และ...

Starknet เปิดตัว v0.13.0 บน Testnet ค่าทำเนียมถูกลงและรองรับการจ่ายด้วย STRK

ทีมงาน Starknet ประกาศเปิดตัว Starknet v0.13.0 บน Testnet โดยเน้นไปที่ 2 ด้าน ได้แก่ การวางรากฐานให้กับการทำธุรกรรมเวอร์ชันใหม่อย่าง v3 และจะช่วยให้ลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมได้อย่างมาก การทำธุรกรรม V3 การทำธุรกรรม V3 จะช่วยให้ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใน native token ของ Starknet สะดวกขึ้น เมื่อ STRK...

ทำความรู้จัก Notcoin (NOT) เหรียญบน Telegram ที่จิ้มแล้วได้เงิน

Notcoin (NOT) เริ่มจากเกมบน Telegram ที่สร้างโดย Open Builder ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปรู้จักกับโลก Web3 ผ่านกลไกการขุดเหรียญแบบ tap-to-earn (จิ้มหน้าจอแล้วได้เงิน) ด้วยวิธีการเล่นและได้เงินที่ง่ายแสนง่าย ทำให้มียอดผู้เล่นกว่า 35 ล้านราย และยอด active user 6 ล้านราย ต่อวัน ตัวเลขดังกล่าวทำให้ Notcoin จัดเป็นหนึ่งในเกมคริปโตที่เป็นที่นิยมมากที่สุด...

Arkham Intelligence เผยมีผู้ได้รับ airdrop Ethena มูลค่าเกือบ 2 ล้านดอลลาร์

พบผู้โชคดีได้รับ airdrop จาก Ethena Labs มูลค่าเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ จากการแจก Ethena (ENA) เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา Arkham Intelligence ระบุว่า ผู้โชคดีดังกล่าวเป็นเจ้าของกระเป๋า 0xb56 ได้รับ 3.3 ล้าน Ethena คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.96...

Dogecoin เป็นของ Elon Musk? เปิดประวัติผู้สร้าง Dogecoin ตัวจริง

Dogecoin สุดยอดเหรียญมีมที่ทุกคนในโลกคริปโตต่างรู้จัก และน่าจะเป็นเหรียญมีมที่โด่งดังที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้สนใจในคริปโต Dogecoin เคยช่วยพลิกสถานะทางการเงินของหลายคน ทำให้หลายคนร่ำรวยขึ้นมา เพียงแต่ผู้ที่สร้างเหรียญนี้กลับไม่ได้รับอะไรเช่นนั้นเลย เพราะอะไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เรามาหาคำตอบกัน

Wormhole เผยรายละเอียด Tokenomic กลุ่มไหนได้เท่าไหร่ดูได้ที่โพสต์นี้

Web3 มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมอินเทอร์เน็ตที่โปร่งใส trustless เปิดกว้าง และปลอดภัย วิสัยทัศน์นี้พึ่งพา ecosystem ที่ปลอดภัยและเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ Web3 ecosystem ต้องการโปรโตคอลการส่งข้อความพื้นฐานที่ปลอดภัย decentralized ลดการ trust ลงให้น้อยที่สุด และเป็นโอเพ่นซอร์ส เมื่อ 3 ปีที่แล้ว Wormhole (@wormholecrypto) เปิดตัวโปรโตคอลการส่งข้อความทั่วไปตัวแรกที่เชื่อมต่อกับ Ethereum...

Richard Teng เผยเส้นทางจากการกำกับดูแลสายการเงินสู่ซีอีโอ Binance

เมื่อคืนที่ผ่านมา คุณ Richard Teng ซีอีโอของ Binance ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวการเดินทางจากสายการเงินแบบดั้งเดิมสู่โลก Web3 ใน Ask Me Anything โดย CoinMarketCap คุณ Richard ระบุว่า ตัวเค้ามาจากสายการเงินแบบดั้งเดิมและทำหน้าที่ในหน่วยงานกำกับดูแลเป็นส่วนใหญ่ แต่จุดเปลี่ยนก็มาถึงในปี 2017 ที่เค้าเดินทางไปสัมมนาในสหรัฐและได้เจอกับคนในวงการคริปโตมากมาย ซึ่งนั่นสร้างความสนใจให้กับเขา เพราะในมุมมองของคุณ Richard นั้น...

คึกคักสุด ๆ! ปริมาณซื้อขาย Spot Bitcoin ETF วันแรก พุ่งทะลุ 4.5 พันล้านดอลลาร์

Cointelegraph รายงานว่า ปริมาณการซื้อขาย Spot Bitcoin ETF ในวันแรกพุ่งทะลุ 4.5 พันล้านดอลลาร์ โดย ETF ของ BlackRock, Grayscale และ Fidelity มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด ขณะเดียวกัน ETF ของ Hashdex ยังไม่สามารถซื้อขายได้เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐยังไม่ได้อนุมัติแบบฟอร์ม...

บทความที่เกี่ยวข้อง | RELATED ARTICLE

Genesis Block ของ Bitcoin จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์คริปโตเคอร์เรนซี

Chain ที่เรียงต่อกันเป็นสายยาวและประกอบด้วยธุรกรรมนับล้านย่อมมีบล็อกแรกซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นเสมอ ทำความรู้จักกับ Genesis Block ของ Bitcoin กัน

Transactions Fees ? ทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมบนบล็อกเชน

ทำไมเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมบนบล็อกเชน ? บนเครือข่ายบล็อกเชนส่วนใหญ่ ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโอน การฝาก หรือการถอนเงินดิจิทัล และนี้คือเหตุผลหลักสองประการ  ประการแรกคือ ค่าธรรมเนียมทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการยับยั้งการทำธุรกรรมถี่ๆ เป็นจำนวนมาก หรือการ Spam transaction ทำให้การโจมตีด้วยวิธีการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่สูง และประการที่สองคือ ค่าธรรมเนียมเป็นแรงจูงใจสำหรับ Validator โดยมันเป็นรางวัลให้กับคนที่ทำการตรวจสอบธุรกรรมและการมีส่วนร่วมกับเครือข่าย แม้ว่าค่าธรรมเนียมสำหรับการทำธุกรรมบนบล็อกเชนจะต่ำ แต่ก็สามารถแพงขึ้นได้ในช่วงเวลาที่เครือข่ายแออัด ในฐานะผู้ใช้ ค่าธรรมเนียมที่เราเลือกจ่าย อาจส่งผลต่อการประผลธุกรรมของเรา ยิ่งเราจ่ายแพงมากเท่าไหร่ ธุรกรรมของเราก็จะได้รับการยืนยันเร็วขึ้นเท่านั้น Bitcoin Transaction...

อิสระเหนือสิ่งอื่นใด ทำความรู้จักกับแนวคิด Permissionless ของโลกบล็อกเชน

Permissionless คำศัพท์ในโลกของบล็อกเชนที่เห็นกันอยู่เป็นประจำ ว่าแต่มันมีความหมายว่าอย่างไรกันนะ

อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่าง Blockchain และ Web3 ?

ลองนึกภาพว่าถ้าโลกอินเทอร์เน็ตเป็นเมืองขนาดยักษ์ ที่ซึ่งประชาชนไม่ได้ถูกตรวจสอบหรือสอดส่องจากองค์กรขนาดใหญ่อยู่ตลอดเวลา และการกระทำคนในเมือง ก็ไม่ได้ถูกจำกัดโดยบรรดา "สภาเมือง" นี่คือแนวคิดพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลัง Web3 ซึ่งเป็นอินเทอร์เน็ตเวอร์ชันใหม่ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับปัญหาที่เราเผชิญในปัจจุบัน เช่น ข้อมูลส่วนตัวของเราที่ถูกบริษัทขนาดใหญ่นำไปใช้ประโยชน์ Web3 พยายามที่จะให้อำนาจแก่ผู้ใช้เองมากกว่านำไปให้บริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้ และเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งเป็นที่รู้จักจากความเป็น Decentralized สามารถมีบทบาทอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงนี้ ดังนั้นความแตกต่างระหว่าง Web2 และ Web3 คืออะไร ?  ลองนึกภาพถึงช่วงเวลาการพัฒนาของอินเตอร์เน็ตในอดีต เช่น Web1 เป็นจุดเริ่มต้นที่คุณสามารถอ่านข้อมูลออนไลน์ได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถโต้ตอบหรือเปลี่ยนแปลงได้ เหมือนกับคุณไปห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือได้อย่างเดียว...

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ NFT จากความสนใจเฉพาะกลุ่มสู่กระแสหลักของโลกดิจิทัล

NFT กลายเป็นของสะสมดิจิทัลที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน แล้วมันมีจุดเริ่มต้นจากไหน เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ หาคำตอบได้ในบทความนี้

Governance Tokens : คู่มือเริ่มต้นสำหรับมือใหม่

โดยปกติแล้ว อำนาจในการกำกับดูแลของบริษัทบนโลก Web2 มักจะกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มคนเพียงไม่กี่คน เช่น คณะกรรมการของบริษัท โดยกลุ่มคนเล็กๆ เหล่านี้มีอำนาจมหาศาลในการกำหนดทิศทาง ตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กร แต่ถ้าหากว่ามีแนวทางที่เป็นประชาธิปไตยและโปร่งใสมากกว่านี้หล่ะ ?

Time Value of Money เมื่อ 1,000 ในวันนี้ มีค่ามากกว่า 1,000 ในวันหน้า

ลองนึกภาพว่าตามดูนะ สมมุติคนมาถามคุณ ว่าคุณอยากจะได้เงิน 1,000 ดอลลาร์ตอนนี้ หรืออยากได้ 1,000 ดอลลาร์ในอีกหนึ่งปีข้างหน้า คนส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกรับเงินมันตอนนี้เลย ว่าแต่มันเป็นเพราะอะไรกัน ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง | RELATED NEWS

หรือจะมีโปรเจกต์ใหม่? หลังพบ Inscription ปริศนาบน Ordinals inscription 55,365,041

ผู้ใช้ทวิตเตอร์บัญชี @Ord.io ทวีตว่า พบข้อความปริศนาถูก inscribe ไว้บน Bitcoin บล็อกเชน เมื่อวันอาทิตย์ (14 มกราคม) ทำให้เหล่า Bitcoiner พยายามหาความหมายของข้อความดังกล่าว เผื่อมีการซ่อนการแย้มถึงโปรเจกต์ Ordinals art ตัวใหม่ ข้อความที่ถูก inscribe ไว้บน Ordinals inscription 55,365,041 มีว่า...

Over Protocol บล็อกเชน Layer 1 รูปแบบใหม่จาก Superblock ระดมทุน 8 ล้านดอลลาร์

Superblock ผู้สร้าง Over Protocol ได้ระดมทุน 8 ล้านดอลลาร์ จากบริษัทและ VC ที่มีชื่อเสียงในเกาหลีใต้จากการระดมทุนสองรอบ นำโดย SK, Netmarble, DSC, E&Investment, Schmidt, SpringCamp และ NaverZ

Hackless ประกาศระดมทุน 1.2 ล้านดอลลาร์ ในรอบ Private Funding Round นำโดย DaoMaker

Hackless ที่มีพันธกิจในการพลิกโฉมความปลอดภัยของบล็อกเชน ประกาศปิดการระดมทุนรอบ Private Funding Round 1.2 ล้านดอลลาร์ การระดมทุนนี้นำโดยเหล่าผู้นำในอุตสหกรรม เช่น DaoMaker, Insignius Capital, Cosima Capital, DeltaHub Capital, Factorial และ Halvings Capital 

หรือจะมีโปรเจกต์ใหม่? หลังพบ Inscription ปริศนาบน Ordinals inscription 55,365,041

ผู้ใช้ทวิตเตอร์บัญชี @Ord.io ทวีตว่า พบข้อความปริศนาถูก inscribe ไว้บน Bitcoin บล็อกเชน เมื่อวันอาทิตย์ (14 มกราคม) ทำให้เหล่า Bitcoiner พยายามหาความหมายของข้อความดังกล่าว เผื่อมีการซ่อนการแย้มถึงโปรเจกต์ Ordinals art ตัวใหม่ ข้อความที่ถูก inscribe ไว้บน Ordinals inscription 55,365,041 มีว่า...

Over Protocol บล็อกเชน Layer 1 รูปแบบใหม่จาก Superblock ระดมทุน 8 ล้านดอลลาร์

Superblock ผู้สร้าง Over Protocol ได้ระดมทุน 8 ล้านดอลลาร์ จากบริษัทและ VC ที่มีชื่อเสียงในเกาหลีใต้จากการระดมทุนสองรอบ นำโดย SK, Netmarble, DSC, E&Investment, Schmidt, SpringCamp และ NaverZ

Hackless ประกาศระดมทุน 1.2 ล้านดอลลาร์ ในรอบ Private Funding Round นำโดย DaoMaker

Hackless ที่มีพันธกิจในการพลิกโฉมความปลอดภัยของบล็อกเชน ประกาศปิดการระดมทุนรอบ Private Funding Round 1.2 ล้านดอลลาร์ การระดมทุนนี้นำโดยเหล่าผู้นำในอุตสหกรรม เช่น DaoMaker, Insignius Capital, Cosima Capital, DeltaHub Capital, Factorial และ Halvings Capital 

ครั้งแรกของโลก! Anotherblock เตรียมนำ studio demo ของ Michael Jackson ลงบล็อกเชน

กว่า 50 ปี หลังจากที่ Michael Jackson บันทึกเสียง demo ของเพลง “Big Boy” ก็ถึงเวลาแล้วที่คนทั่วโลกจะได้ฟังเพลงดังกล่าวบนบล็อกเชนในรูปแบบ digital vinyl ผ่านทาง Anotherblock แพลตฟอร์มเพลงบล็อกเชน ความเคลื่อนไหวครั้งประวัติศาสตร์นี้ จะนำการบันทึกเสียงในสตูดิโอครั้งแรกของ Michael Jackson ในวัยเยาว์ที่เก็บไว้นานกว่า 50 ปี ออกมาให้คนทั่วโลกได้ฟัง...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

Save Settings