fbpx

Merge, Surge, Verge, Purge, Splurge 5 อีเว้นท์ใหญ่ครั้งสำคัญของ Ethereum

HomeARTICLECRYPTOMerge, Surge, Verge, Purge, Splurge 5 อีเว้นท์ใหญ่ครั้งสำคัญของ Ethereum

ช่องทางการติดตาม

KEY TAKEAWAYS

 • The Merge คือการเปลี่ยนจาก Proof-of-Work ไปเป็น Proof-of-Stake ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานลง 99.5% และ ลดอัตราเงินเฟ้อลง 90%
 • The Surge คือ คือการนำระบบ Sharding มาช่วยในการประมวลผลข้อมูล ช่วยให้สามารถประมวลผลธุรกรรมได้เร็วขึ้น รองรับจำนวนธุรกรรมได้มากขึ้น
 • The Verge คือการเปลี่ยนจาก Merkle Tree มาเป็น Verkle Tree และเพิ่ม Stateless Clients ซึ่งลดข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผล และลดพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล
 • The Purge คือการลบข้อมูลในโหนดที่ไม่จำเป็นออกไป ช่วยเพิ่มความคล่องในการจัดการข้อมูล ซึ่งจะช่วยลดความแออัดของเครือข่าย
 • The Splurge คือการตรวจสอบประสิทธิภาพของการอัพเกรดก่อนหน้านี้ เป็นการอัพเกรดเพื่อให้ Ethereum สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น

บล็อกเชน Ethereum ตั้งแต่แรกเริ่มนั้นทำงานด้วยระบบอัลกอริทึมฉันทามติ (Consensus Algorithm) แบบ Proof-of-Work (PoW) เช่นเดียวกับ Bitcoin ซึ่งระบบ PoW นั้นใช้พลังงานไฟฟ้ามหาศาล กลายเป็นเป้าโจมตีของนักวิจารณ์ เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนจำนวนมากให้ความสำคัญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (Climate change) ทำให้ Vitalik Buterin ผู้ก่อตั้ง Ethereum นั้นเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับระบบ Consensus Algorithm แบบที่กินไฟน้อยกว่า ใช้พลังงานน้อยกว่า อย่าง Proof-of-Stake (PoS)

นอกจากนี้หลายคนที่เคยใช้งานบล็อกเชน Ethereum ก็คงจะพอทราบว่า ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก ในการทำธุรกรรมนั้นใช้เวลานาน และมีค่าธรรมเนียมที่แพงมาก ในบางครั้งพุ่งสูงถึงระดับหลายร้อยดอลลาร์ต่อหนึ่งธุรกรรมเลยที่เดียว 

ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นเกิดจาก ระบบ PoW ของเครือข่าย Ethereum นั้นขาดความสามารถในการขยายเครือข่าย (Scalability) โดยในปัจจุบันสามารถรองรับการทำธุรกรรมได้ 12-15 ธุรกรรมต่อวินาทีเท่านั้น

การอัพเกรดของ Ethereum หรือที่เรียกกันว่า Ethereum 2.0 นั้นจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยนอกจาก The Merge แล้วยังมีการอัพเกรดอีก 4 ตัวด้วยกันคือ Surge, Verge, Purge และ Splurge ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำความจะรู้จักกันว่าการอัพเกรดแต่ละครั้ง จะเปลี่ยน Ethereum อย่างไรบ้าง

5 การอัพเกรดครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นบนบล็อกเชน Ethereum ได้แก่ Merge, Surge, Verge, Purge และ Splurge ปัจจุบัน The Merge ได้เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2022

The Merge 

The Merge ไม่ใช่การอัพเกรดเพื่อให้ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมนั้นถูกลง แต่เป็นการเปลี่ยนระบบฉันทามติของ Ethereum จาก Proof-of-Work ไปเป็น Proof-of-Stake โดยบล็อกเชน Ethereum นั้นจะถูกผสานเข้ากับ Beacon Chain ซึ่งเป็นบล็อกเชนเสมือนที่ทำงานคู่ขนานกับ Ethereum ด้วยระบบ PoS มาตั้งแต่ปี 2020

การเปลี่ยนผ่านจาก PoW ไปเป็น PoS นั้นจะช่วยให้บล็อกเชน Ethereum นั้นมีความสามารถในการขยายเครือข่าย (Scalability) มากขึ้น มีความปลอดภัย (Security) มากขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Sustaninability) โดยจะลดการใช้พลังงานลงถึง 99.5% และทำให้อัตราเงินเฟ้อของ ETH นั้นลดลงกว่า 90%

ภาพแสดงการเปลี่ยนจากระบบ Proof-of-Work ไปเป็น Proof-of-Stake ด้วยการอัปเกรด The Merge | แหล่งข้อมูล Ethereum.org

ทาง Ethereum Foundation ได้กำหนดให้บล็อกที่ 58750000000000000000000 เป็นจุดเริ่มต้นของ The Merge โดยคาดว่าบล็อกดังกล่าวจะอยู่ในช่วงวันที่ 15-16 กันยายน 2022

The Surge 

การอัพเกรดที่ทำให้บล็อกเชน Ethereum นั้นสามารถทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว และมีค่าธรรมเนียมที่ถูกนั้นคือ The Surge ไม่ใช่ The Merge โดย The Surge คือการนำระบบ Sharding เข้ามาใช้กับบล็อกเชน Ethereum 

ระบบ Sharding คือการนำโซลูชั่นการปรับขนาด (Scaling Solution) มาใช้ ด้วยการนำข้อมูลบนบล็อกเชน มาแบ่งออกเป็นชิ้นย่อยหลายๆ ชิ้นเพื่อให้ Validator (ผู้ทำหน้าที่คอยตรวจสอบธุรกรรมบนเครือข่าย) นั้นสามารถประมวลผลข้อมูลพร้อมๆ กันได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ Validator ใดประมวลผลเพียงหน่วยเดียว การทำแบบนี้จะช่วยให้ Ethereum สามารถประมวลผลธุรกรรมได้เร็วขึ้น และรองรับการทำธุรกรรมต่อวินาทีได้มากยิ่งขึ้น

Vitalik Buterin กล่าวว่า หลังจากที่ The Surge นั้นเสร็จเรียบร้อย บล็อกเชน Ethereum นั้นจะสามารถประมวลผลธุรกรรมได้ถึง 100,000 ธุรกรรม/วินาที โดยคาดว่า The Surge จะแล้วเสร็จในช่วงปี 2023

The Verge

The Verge คือการปรับปรุงบล็อกเชน Ethereum ด้วยการใช้ “Stateless Clients” และเปลี่ยนจาก Merkle Trees ไปเป็น Verkle Trees ซี่ง The Verge จะช่วยให้ Validator นั้นสามารถตัวสอบข้อมูลหรือธุรกรรมบนบล็อกเชนได้ง่ายขึ้น และเร็วขึ้น รวมถึงทำให้มีความเป็น Decentralized มากขึ้นด้วย

Verkle Trees ทำให้ Validator นั้นไม่จำเป็นต้องนำข้อมูลทั้งหมดไปประมวลผล แต่จะนำข้อมูลเพียงส่วนเดียว หรือบางส่วนเท่านั้นไปใช้ในการยืนยันธุรกรรม โดยจะทำให้ Validator นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล

นอกจากนี้จะทำให้ความเร็วในการทำธุรกรรมบน Ethereum นั้นรวดเร็วขึ้น และรองรับธุรกรรมได้มากขึ้นอีกด้วย

The Purge

The Purge นั้นเป็นการอัพเกรดเกี่ยวกับข้อมูลบนบล็อกเชนเหมือนกับ The Verge เพียงแต่ The Purge นั้นจะทำการจัดการข้อมูลที่แต่ละโหนดนั้นต้องจัดเก็บ โดยจะช่วยลบข้อมูลในอดีตที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดการข้อมูล ซึ่งจะช่วยลดความแอดอัดของเครือข่าย

The Splurge

เมื่อมีการอัพเกรดเสร็จสิ้น The Splurge จะเป็นการอัพเกรดขั้นตอนสุดท้าย โดยจะเป็นการอัพเกรดเบ็ดเตล็ดทั่วไปเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการอัพเกรด 4 รายก่อนหน้านี้ 

ทางด้าน Vitalik ได้กล่าวว่าการอัพเกรด The Merge นั้นจะทำให้ Ethereum 2.0 นั้นสำเร็จไปราว 50% และ The Surge จะทำให้สำเร็จไปกว่า 80%

References : Ethereum.org, Volt.capital, Decrypt.co, Cnet


Credits
Content Creator : สิรภพ วรมิศร์
Graphic Designer : ทัตพงศ์ มังคละกุล
Admin : ณิชากร วิทยาวิวัฒน์สกุล  
Editor : ประเสริฐ หงษ์สุวรรณ
Enter to Start Team
Enter to Start Teamhttps://entertostart.co
ทีมคนสร้างสื่อที่ตั้งใจจะสร้างพื้นที่แห่งการแบ่งปันข้อมูลในโลกธุรกิจ การลงทุน และคริปโต เพื่อนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ ผ่านคอนเทนต์ที่ย่อยง่าย เข้าใจได้ไม่ยาก

เรื่องยอดนิยมวันนี้

เรื่องยอดนิยม 7 วัน

เรื่องยอดนิยมวันนี้ | POPPULAR TODAY

เรื่องยอดนิยม 7 วัน | POPPULAR IN 7 DAYS

ทำไม Layer 2 จะมาเปลี่ยนอนาคตของ Ethereum

KEY TAKEAWAYS คุณสมบัติสำคัญ 3 ประการของบล็อกเชนคือ ความไร้ศูนย์กลาง (decentralized) ความปลอดภัย และความสามารถในการขยายเครือข่าย (scalable) แต่การจะทำให้เครือข่ายมีคุณสมบัติที่ดีทั้ง 3 ทางพร้อมกันนั้นเป็นไปไม่ได้ Ethereum Mainnet (Layer 1) สามารถประมวลธุรกรรมได้เพียง 15 ธุรกรรมต่อวินาที เมื่อความต้องการใช้ Ethereum สูง เครือข่ายจะแออัด ซึ่งจะเพิ่มค่าธรรมเนียมและผู้ใช้งานที่จ่ายค่าธรรมเนียมน้อยกว่าคนอื่น ก็จะไม่สามารถปิดธุรกรรมได้ Layer...

ยังไงนะ? JPMorgan คาด Bitcoin อาจร่วงหลัง Halving

JPMorgan ธนาคารยักษ์ใหญ่จากสหรัฐเปิดเผยคาดการณ์ว่า ราคา Bitcoin มีแนวโน้มจะปรับตัวลงหลัง halving เพราะตลาดยังอยู่ในภาวะ overbought และราคา Bitcoin ปัจจุบันยังสูงกว่าราคาหลังปรับค่าความผันผวนเมื่อเทียบกับทองคำ ซึ่งอยู่ที่ 45,000 ดอลลาร์ Nikolaos Panigirtzoglou นักกลยุทธ์การตลาดระดับโลกของ JPMorgan เปิดเผยว่า คาดการณ์ดังกล่าวมาจากการวิเคราะห์สถานะคงค้าง (open interest) ในสัญญา bitcoin future นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า...

Binance Labs ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวนำระดมทุนล่าสุดให้ SkyArk Chronicles

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Binance Labs ได้ลงทุนในโปรเจกต์หลายร้อยโปรเจกต์ และในฐานะบริษัทการลงทุน Binance Labs พยายามอย่างเต็มที่เสมอเพื่อสนับสนุนโปรเจกต์ที่เราลงทุน ซึ่งเป็นปกติของบริษัทการลงทุนทุกแห่งที่หวังว่าโปรเจกต์ที่ไปลงทุนจะพัฒนาได้ดี 1) ภายใต้สถานการณ์ปกติ ทางโปรเจกต์จะแจ้ง Binance Labs ก่อนการประกาศใด ๆ เพื่อยืนยันว่าจะมีการเอ่ยถึง Binance Labs รวมถึงเงื่อนไขของสัญญาการลงทุนด้วย (ตามรูป) 2) ก่อนที่ทีม SkyArk Chronicles จะออกแถลงการณ์...

Bitcoin Pizza Day จุดเริ่มต้นของการใช้ Bitcoin ทำธุรกรรมในโลกจริง

Bitcoin Pizza Day เป็นวันที่มีขึ้นเพื่อฉลองการใช้งาน Bitcoin ซื้อสินค้าโลกจริงเป็นครั้งแรก โดยเกิดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2010 คุณ Laszlo Hanyecz ได้ทำการใช้ 10,000 BTC ซื้อพิซซ่าถาดใหญ่ 2 ถาด หลายคนอาจจะงงว่าแค่ซื้อพิซซ่าเอง มันสำคัญอะไรขนาดนั้น? ดังนั้นเราจะมาหมุนเข็มนาฬิกาย้อนไปในวันนั้นกัน 2010 ก่อน Bitcoin จะได้รับความนิยม ในช่วงปี...

นวัตกรรมเปลี่ยนโลก! ChatGPT อัปเกรดล่าสุด สามารถตอบโต้ด้วยภาพและเสียงได้แล้ว!!!

OpenAI ผู้สร้าง ChatGPT ประกาศอัปเกรดล่าสุด GPT-4o ซึ่งมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น ช่างพูดคุยมากขึ้น รวมถึงสามารถโต้ตอบภาพและวิดีโอของผู้ใช้ได้แบบเรียลไทม์ OpenAI ปล่อยวิดีโอตัวอย่างมากมายที่แสดงให้เห็นความสามารถของ GPT-4o เช่น ช่วยเตรียมตัวสัมภาษณ์, ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอเปลี่ยน iPhone, เล่น dad joke (คล้ายมุกแป้กของไทย), แปลบทสนทนาแบบเรียลไทม์, เป็นกรรมการตัดสินเป่ายิ้งฉุบ รวมถึงเหน็บแนมได้ด้วย ขณะเดียวกัน ยังมีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นปฏิกิริยาของ ChatGPT...

The Merge ของ Ethereum จะช่วยลดปริมาณ Carbon Footprint บนเครือข่าย Polygon ได้มากถึง 99.91%

The Merge จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนบน Polygon ประมาณ 99.91% และจะทำให้การขุดเหรียญมีเสถียรภาพต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Bitcoin Pizza Day จุดเริ่มต้นของการใช้ Bitcoin ทำธุรกรรมในโลกจริง

Bitcoin Pizza Day เป็นวันที่มีขึ้นเพื่อฉลองการใช้งาน Bitcoin ซื้อสินค้าโลกจริงเป็นครั้งแรก โดยเกิดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2010 คุณ Laszlo Hanyecz ได้ทำการใช้ 10,000 BTC ซื้อพิซซ่าถาดใหญ่ 2 ถาด หลายคนอาจจะงงว่าแค่ซื้อพิซซ่าเอง มันสำคัญอะไรขนาดนั้น? ดังนั้นเราจะมาหมุนเข็มนาฬิกาย้อนไปในวันนั้นกัน 2010 ก่อน Bitcoin จะได้รับความนิยม ในช่วงปี...

Sybil ในโลกคริปโตคืออะไร? ทำไมถึงโดนโปรเจกต์ต่าง ๆ พยายามกวาดล้าง

ช่วงนี้ทุกคนคงได้ยินได้เห็นคำว่า Sybil ผ่านตากันบ่อยมาก ว่าแต่มันคืออะไรกันนะ Sybil ที่ว่า มีที่มาจาก Sybil attack หรือการที่ผู้ใช้ 1 คนสร้างตัวปลอมออกไปมากกว่าหนึ่งเพื่อโจมตีระบบ ชื่อของการโจมตีได้รับแรงบรรดาลใจมาจากหนังสือชื่อ Sybil ในปี 1973 ผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลายบุคลิก ในบริบทของการโจมตี คำนี้ถูกบัญญัติขึ้นโดย Brian Zill จาก Microsoft Research แต่ในโลกคริปโต...

ทำความรู้จัก Notcoin (NOT) เหรียญบน Telegram ที่จิ้มแล้วได้เงิน

Notcoin (NOT) เริ่มจากเกมบน Telegram ที่สร้างโดย Open Builder ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปรู้จักกับโลก Web3 ผ่านกลไกการขุดเหรียญแบบ tap-to-earn (จิ้มหน้าจอแล้วได้เงิน) ด้วยวิธีการเล่นและได้เงินที่ง่ายแสนง่าย ทำให้มียอดผู้เล่นกว่า 35 ล้านราย และยอด active user 6 ล้านราย ต่อวัน ตัวเลขดังกล่าวทำให้ Notcoin จัดเป็นหนึ่งในเกมคริปโตที่เป็นที่นิยมมากที่สุด...

Arkham Intelligence เผยมีผู้ได้รับ airdrop Ethena มูลค่าเกือบ 2 ล้านดอลลาร์

พบผู้โชคดีได้รับ airdrop จาก Ethena Labs มูลค่าเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ จากการแจก Ethena (ENA) เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา Arkham Intelligence ระบุว่า ผู้โชคดีดังกล่าวเป็นเจ้าของกระเป๋า 0xb56 ได้รับ 3.3 ล้าน Ethena คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.96...

Dogecoin เป็นของ Elon Musk? เปิดประวัติผู้สร้าง Dogecoin ตัวจริง

Dogecoin สุดยอดเหรียญมีมที่ทุกคนในโลกคริปโตต่างรู้จัก และน่าจะเป็นเหรียญมีมที่โด่งดังที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้สนใจในคริปโต Dogecoin เคยช่วยพลิกสถานะทางการเงินของหลายคน ทำให้หลายคนร่ำรวยขึ้นมา เพียงแต่ผู้ที่สร้างเหรียญนี้กลับไม่ได้รับอะไรเช่นนั้นเลย เพราะอะไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เรามาหาคำตอบกัน

Wormhole เผยรายละเอียด Tokenomic กลุ่มไหนได้เท่าไหร่ดูได้ที่โพสต์นี้

Web3 มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมอินเทอร์เน็ตที่โปร่งใส trustless เปิดกว้าง และปลอดภัย วิสัยทัศน์นี้พึ่งพา ecosystem ที่ปลอดภัยและเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ Web3 ecosystem ต้องการโปรโตคอลการส่งข้อความพื้นฐานที่ปลอดภัย decentralized ลดการ trust ลงให้น้อยที่สุด และเป็นโอเพ่นซอร์ส เมื่อ 3 ปีที่แล้ว Wormhole (@wormholecrypto) เปิดตัวโปรโตคอลการส่งข้อความทั่วไปตัวแรกที่เชื่อมต่อกับ Ethereum...

บทความที่เกี่ยวข้อง | RELATED ARTICLE

Peter Schiff นักด่า Bitcoin ในตำนาน

Peter Schiff โด่งดังจากการเป็นหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์ไม่กี่คนที่ทำนายวิกฤติการเงินปี 2008 ได้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม Peter Schiff แสดงออกถึงความเกลียด Bitcoin ออกมาบ่อยครั้ง แล้วทำไมเขาถึงได้จงเกลียดจงชัง Bitcoin ขนาดนั้น เรามาค่อย ๆ ดูไปพร้อม ๆ กัน

คู่มือแนวรับแนวต้านสำหรับมือใหม่

แนวคิดเกี่ยวกับแนวรับและแนวต้านเป็นหนึ่งในหัวข้อพื้นฐานที่สุดของการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) มันสามารถถูกใช้ได้กับทุกตลาดในโลกการเงิน ทั้งหุ้น, พันธบัตร, ฟอเร็กซ์ และสกุลเงินดิจิทัล

รู้อะไรไม่สู้รู้งี้! เทรดเดอร์ปิด long ETH เร็วไป 3 ชั่วโมง พลาดเงินกว่า 840,000 ดอลลาร์

เทรดเดอร์บน @Kwenta_io ที่ขึ้นต้นด้วย 0xEed ทำเงินไปได้ 827,441 ดอลลาร์ จาก long position ETH ที่เปิดมา 2 เดือน อย่างไรก็ตาม หากเทรดเดอร์รายนี้ทนถืออีก 3 ชั่วโมง ราคา ETH ก็จะพุ่งขึ้นอย่างมาก และเขาอาจทำเงินได้ถึง 1,663,957 ดอลลาร์ จาก...

Bitcoin Pizza Day จุดเริ่มต้นของการใช้ Bitcoin ทำธุรกรรมในโลกจริง

Bitcoin Pizza Day เป็นวันที่มีขึ้นเพื่อฉลองการใช้งาน Bitcoin ซื้อสินค้าโลกจริงเป็นครั้งแรก โดยเกิดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2010 คุณ Laszlo Hanyecz ได้ทำการใช้ 10,000 BTC ซื้อพิซซ่าถาดใหญ่ 2 ถาด หลายคนอาจจะงงว่าแค่ซื้อพิซซ่าเอง มันสำคัญอะไรขนาดนั้น? ดังนั้นเราจะมาหมุนเข็มนาฬิกาย้อนไปในวันนั้นกัน 2010 ก่อน Bitcoin จะได้รับความนิยม ในช่วงปี...

ย้อนดู 4 เหตุการณ์ “บิทคอยน์ราคาดิ่ง” ครั้งประวัติศาสตร์

Bitcoin สินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ซึ่งในอดีตเกิดเหตุการณ์ราคาดิ่งมาแล้วหลายครั้ง และนี่คือ 4 เหตุการณ์สำคัญที่นักลงทุนทุกคนควรต้องรู้

Venom Foundation: ยุคใหม่ของเทคโนโลยี Blockchain?

ทำไมเราควรถึงติดตามโปรเจคนี้? วันนี้ทาง Enter to Start จะพาทุกคนเรียนรู้คร่าว ๆ เกี่ยวกับโปรเจคว่าโปรเจคนี้มีดีอะไร? ทำไมถึงได้รับ License ที่ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีมูลค่ากว่า 1000 ล้านบาท Venom Foundation เป็นใคร? Venom Foundation เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ได้รับใบอนุญาตเป็นรายแรกของจาก Abu Dhabi Global...

แจกฟรี! สติ๊กเกอร์น้อง Enter | Mascot หน้ายิ้ม (สู้ตลาดหมี)

พบกับน้อง Enter มาสค็อตหน้าเปื้อนยิ้มจาก Enter to Start ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทาง Telegram และ Line

ข่าวที่เกี่ยวข้อง | RELATED NEWS

หลายฝ่ายตั้งคำถาม ETH เป็นหลักทรัพย์หรือไม่ หลัง SEC อนุมัติ Spot ETH ETF

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2024 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) ได้อนุมัติ Spot Ethereum ETF ทำให้หลายฝ่ายเกิดคำถามตามมาว่า ตกลงแล้ว Ethereum เป็นหลักทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่าอำนาจของ SEC นั้นครอบคลุม Ethereum หรือไม่ โดย Gary Gensler ประธาน SEC...

JPMorgan คาด Spot Ethereum ETF จะเริ่มซื้อขายได้ก่อนพฤศจิกายน

ทีมนักวิเคราะห์ของ JPMorgan นำโดย Kenneth Worthington เปิดเผยคาดการณ์ว่า Spot Ethereum ETF น่าจะเปิดให้ซื้อขายได้ก่อนเดือนพฤศจิกายน Worthington ระบุว่า “เรามองว่าการอนุมัติ ETF ครั้งนี้ รวมถึงคริปโตในวงกว้างขึ้น จะเพิ่มประเด็นทางการเมืองการถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2024 นี้ ดังนั้น เราคาดว่าจะสามารถเริ่มซื้อขาย Spot Ethereum ETF ได้ก่อนถึงเดือนพฤศจิกายน” ทั้งนี้...

ในที่สุด! Spot Ethereum ETF ได้รับอนุมัติจาก SEC สหรัฐ อย่างเป็นทางการ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) ได้อนุมัติให้มีการซื้อขายกองทุน Spot Ethereum ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  SEC ได้อนุมัติแบบฟอร์ม 19b-4 จากบริษัทจัดการกองทุน ได้แก่ VanEck, BlackRock, Fidelity, Grayscale, Franklin Templeton, ARK 21Shares, Invesco Galaxy และ Bitwise...

หลายฝ่ายตั้งคำถาม ETH เป็นหลักทรัพย์หรือไม่ หลัง SEC อนุมัติ Spot ETH ETF

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2024 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) ได้อนุมัติ Spot Ethereum ETF ทำให้หลายฝ่ายเกิดคำถามตามมาว่า ตกลงแล้ว Ethereum เป็นหลักทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่าอำนาจของ SEC นั้นครอบคลุม Ethereum หรือไม่ โดย Gary Gensler ประธาน SEC...

JPMorgan คาด Spot Ethereum ETF จะเริ่มซื้อขายได้ก่อนพฤศจิกายน

ทีมนักวิเคราะห์ของ JPMorgan นำโดย Kenneth Worthington เปิดเผยคาดการณ์ว่า Spot Ethereum ETF น่าจะเปิดให้ซื้อขายได้ก่อนเดือนพฤศจิกายน Worthington ระบุว่า “เรามองว่าการอนุมัติ ETF ครั้งนี้ รวมถึงคริปโตในวงกว้างขึ้น จะเพิ่มประเด็นทางการเมืองการถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี 2024 นี้ ดังนั้น เราคาดว่าจะสามารถเริ่มซื้อขาย Spot Ethereum ETF ได้ก่อนถึงเดือนพฤศจิกายน” ทั้งนี้...

ในที่สุด! Spot Ethereum ETF ได้รับอนุมัติจาก SEC สหรัฐ อย่างเป็นทางการ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) ได้อนุมัติให้มีการซื้อขายกองทุน Spot Ethereum ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  SEC ได้อนุมัติแบบฟอร์ม 19b-4 จากบริษัทจัดการกองทุน ได้แก่ VanEck, BlackRock, Fidelity, Grayscale, Franklin Templeton, ARK 21Shares, Invesco Galaxy และ Bitwise...

Lista (LISTA) Binance Megadrop ตัวที่ 2 เตรียมเปิดให้ล็อก BNB และทำ Web3 Quest เพื่อรับ  Airdrop แล้ว

Lista (LISTA) liquid staking และโปรโตคอล stablecoin แบบ decentralized เตรียมเปิดให้ฟาร์มบน Binance Megadrop แล้ว โดยจะประกาศวันที่เปิดให้เริ่มฟาร์มได้ในภายหลัง  ผู้สนใจสามารถสมัคร BNB Locked Product และ/หรือทำภารกิจใน Web3 Wallet ของตัวเองในวันดังกล่าว เพื่อรับรางวัลก่อนที่ LISTA จะถูกลิสต์บน Binance...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

Save Settings