fbpx

Consult คืออะไร ทำไมต้องมี มีแล้วช่วยธุรกิจได้จริงไหม? เจาะลึกธุรกิจที่ปรึกษากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต ศรีสกุน

HomeARTICLEINTERVIEWConsult คืออะไร ทำไมต้องมี มีแล้วช่วยธุรกิจได้จริงไหม? เจาะลึกธุรกิจที่ปรึกษากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต ศรีสกุน
TABLE OF CONTENTS

ช่องทางการติดตาม

KEY TAKEAWAYS

 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจคือคนที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลในการวิจัย และให้ข้อมูลที่ทันสมัยแก่ผู้ประกอบการ ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของธุรกิจว่ามีจุดใดบ้างที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ รวมไปถึงหาวิธีแก้ไขหรือ solution ให้ธุรกิจเพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพธุรกิจและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้ประกอบการมีความรู้เชิงลึก (ความรู้แนวดิ่ง) ในขณะที่ที่ปรึกษามีความรู้แบบกว้าง (ความรู้แนวราบ) เมื่อนำความรู้ทั้งสองแบบมาผสานกัน เรียกว่า T-Shape ก็จะทำให้มีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น
 • หลักการที่ทำให้ทั้งผู้ประกอบการและที่ปรึกษาเห็นภาพตรงกัน คือการนำหลักการ SMART มาใช้ รวมถึงการตั้งตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
 • เด็กจบใหม่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ โดยต้องชูจุดเด่นเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล สิ่งที่ควรทำคือเริ่มเข้าร่วมคอมมูนิตี้ต่างๆ และสร้างตัวตนผ่านการนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อชุมชนนั้นๆ

การทำธุรกิจ นอกจากความเชี่ยวชาญของตัวผู้ประกอบการเองต่อธุรกิจนั้นๆ แล้ว เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องการมุมมองและคำแนะนำที่หลากหลายจากที่ปรึกษา ในธุรกิจขนาดใหญ่การมีที่ปรึกษาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่ในธุรกิจขนาดเล็กหลายๆ คนอาจจะยังมองไม่เห็นว่าที่ปรึกษาจำเป็นขนาดไหน

TABLE OF CONTENTS

ครั้งนี้ Enter to Start จะพามาเจาะลึกและทำความเข้าใจกับโลกของธุรกิจที่ปรึกษา ผ่านมุมมองของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต ศรีสกุน หรือคุณ ซีเค ซึ่งเป็น CEO และ ผู้ก่อตั้งของบริษัทที่ปรึกษา Research and Consult 

ธุรกิจที่ปรึกษาคืออะไร ทำไมต้องมี จำเป็นแค่ไหนที่ธุรกิจขนาดเล็กจะต้องมีที่ปรึกษา รวมไปถึงเลือกที่ปรึกษาอย่างไร ค้นหาคำตอบทั้งหมดได้ในบทความนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต ศรีสกุน หรือคุณ ซีเค CEO และ ผู้ก่อตั้งของบริษัทที่ปรึกษา Research and Consult

นิยามของที่ปรึกษา คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร

คุณซีเคบอกว่าธุรกิจที่ปรึกษาส่วนใหญ่จะใช้ในบริษัทขนาดใหญ่ ทั้งในต่างประเทศและในไทย ดังนั้นมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แต่อันที่จริงธุรกิจขนาดเล็กเองก็ยังต้องการข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจเช่นกัน

“ที่ปรึกษาทางธุรกิจคือคนที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลในการวิจัย และให้ข้อมูลที่ทันสมัยแก่ผู้ประกอบการ ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของธุรกิจว่ามีจุดใดบ้างที่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ รวมไปถึงหาวิธีแก้ไขหรือ solution ให้ธุรกิจเพื่อให้มีการพัฒนาศักยภาพธุรกิจและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง”

ทำไมถึงต้องมีที่ปรึกษา ในเมื่อผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้นๆ อยู่แล้ว 

จุดนี้คุณซีเคแบ่งออกเป็น 2 มุม มุมแรกคือในส่วนของผู้ประกอบการ ซึ่งแน่นอนว่ามีความรู้ ทักษะ ในการดำเนินธุรกิจและแก้ไขปัญหาแต่จะเป็นมุมมองที่เฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรมนั้นๆ ส่วนอีกมุมคือส่วนของที่ปรึกษาซึ่งมีโอกาสได้ทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรมและขนาดที่หลากหลายของธุรกิจ ดังนั้นจึงเจอกรณีศึกษาที่มากกว่า ได้พบเครื่องมือที่หลากหลายกว่า และที่สำคัญคือการรวบรวมศาสตร์จากคนที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายมาเพื่อแก้ไขปัญหา 

ผู้ประกอบการมีความรู้เชิงลึก (ความรู้แนวดิ่ง) ในขณะที่ที่ปรึกษามีความรู้แบบกว้าง (ความรู้แนวราบ) เมื่อนำความรู้ทั้งสองแบบมาผสานกัน เรียกว่า T-Shape ก็จะทำให้มีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น เพราะบางทีผู้ประกอบการมัวแต่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละวัน จนบางครั้งอาจจะลืมอัพเดตความรู้และเครื่องมือใหม่ที่สามารถช่วยพัฒนาธุรกิจได้

ตัวอย่างจากประสบการณ์ที่ปรึกษา ส่วนใหญ่แล้วธุรกิจมีปัญหาอะไรถึงต้องการที่ปรึกษา

คุณซีเคแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มเริ่มต้นธุรกิจ คือยังไม่เริ่มจนถึงเริ่มทำยังไม่ถึงหนึ่งปี กลุ่มนี้มีเงินทุนแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี หรือมีไอเดียที่เต็มเปี่ยมแต่ต้นทุนเหล่านี้ยังไม่ได้ถูกจัดสัดส่วนให้เหมาะสม หรือไม่มีไอเดียธุรกิจที่ชัดเจน กลุ่มนี้ต้องการได้รับ guideline หรือสร้างพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ

2. กลุ่มที่ดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 – 3 ปี ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องของรายได้ไม่เป็นตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ รายได้ไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่าย หรือเงินหมุนเวียนไม่เพียงพอ

3. กลุ่มที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 3 ปีขึ้นไป กลุ่มนี้จะมีภูมิต้านทานแล้ว ถือว่าดำเนินธุรกิจไปรอดได้พอสมควร ปัญหาก็คือจะทำยังไงให้เกิดความสดใหม่ในธุรกิจ การขยายธุรกิจ การรักษาลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ สื่อสารกับตลาดเพื่อให้ติดตลาดมากยิ่งขึ้น

เมื่อเจอปัญหาที่ต้องแก้ไขแล้ว มีกระบวนการดำเนินงานอย่างไร

ทั้งสามกลุ่มที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นจะมี Common Rules หรือกระบวนการที่จะวิเคราะห์ในเบื้องต้นคือ อย่างแรกค้นหาก่อนว่าปัญหาที่ผู้ประกอบการกำลังเผชิญอยู่คืออะไร ข้อมูลไหนที่เขาต้องการจากเรา เหมือนเป็นการวินิจฉัยเบื้องต้น 

เมื่อได้ข้อมูลส่วนนี้แล้วจึงจะประเมินว่าข้อมูลชุดไหนที่มีคุณภาพหรือนำมาใช้กับเขาแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุด หน้าที่ของที่ปรึกษาคือสกรีนข้อมูลที่เยอะมากๆ ว่าข้อมูลไหนมีความน่าเชื่อถือ ข้อมูลใดมีคุณภาพ และคอยอ้างอิงว่าคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับผู้ประกอบการนั้นๆ เขาทำอย่างไรจึงสามารถประสบความสำเร็จหรือกลายเป็นผู้นำในธุรกิจนั้นๆ ได้ จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ผ่านการประเมินแล้วนั้นไปเสนอแนะหรือนำไปปฏิบัติ

แล้วถ้าหากมีธุรกิจที่ต้องการ commit ที่ปรึกษาสามารถ commit ผลลัพธ์ได้ไหม 

กรณีตัวอย่าง: นาย ก. เปิดธุรกิจร้านอาหาร ขายไม่ดี เลยอยากได้ที่ปรึกษาแต่ไม่ใช่เพียงเพื่อรับคำแนะนำ แต่เพื่อผลักดันผลลัพธ์ให้ได้ตรงตามเป้าหมาย มีผลลัพธ์เป็นตัวเลขรายได้ชัดเจน กรณีนี้มีวิธีการเจรจาตกลงอย่างไร

กรณีนี้มีหลักการที่ทำให้ทั้งผู้ประกอบการและที่ปรึกษาเห็นภาพตรงกัน นั่นก็คือการนำหลักการ SMART มาใช้นั่นเอง (SMART ประกอบด้วยคำหลัก 5 คำคือ S = Specific (เฉพาะเจาะจง), M = Measurable (วัดผลได้), A = Achievable (บรรลุผลได้), R = Realistic (เป็นไปได้จริง), T = Time (มีกำหนดเวลาชัดเจน))

ถ้าตามกรณีตัวอย่าง ต้องการเพิ่มยอดขายอันดับแรกคือยอดขายนั้นวัดอย่างไร ต้องการใช้ยอดไหนเป็นตัวชี้วัด ต้องการเป็นยอดขายอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเป็นจำนวนคนที่เข้ามาเป็นลูกค้าใหม่ในร้าน ยอด engagement จำนวนการแชร์ใน Social Media หรือเปอร์เซ็นต์การเติบโตจากปีที่แล้ว ต้องคุยจุดนี้เพื่อให้เห็นเป็นภาพเดียวกัน 

จากนั้นต้องมาดูความเป็นไปได้ของศักยภาพธุรกิจ ธุรกิจขนาดใหญ่แค่ไหน ทรัพยากรทั้งบุคลากร เงินทุน สถานที่ตั้ง การจัดการเป็นอย่างไร หากมันดูไม่สามารถเป็นไปได้จริง ที่ปรึกษาก็ต้องหาข้อมูลมาซัพพอร์ต ก่อนจะปรับเพิ่มหรือลดเพื่อให้สามารถเป็นไปได้จริง แต่ข้อมูลทุกอย่างจะต้องมีความสอดคล้องกัน ไม่สะเปะสะปะ 

สิ่งสุดท้ายคือเรื่องเวลา ต้องมีการกำหนดจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด และที่ปรึกษาก็ต้องให้ข้อมูลว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุด ที่ปรึกษาสามารถให้ข้อมูลอะไรกับผู้ประกอบการได้บ้าง นี่คือหลักการของ SMART ผลลัพธ์ที่ผู้ประกอบการจะได้ต่อก็คือมีทั้งสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ คือเรื่องตัวเลขและเป้าหมาย และ know-how ว่าที่ปรึกษาจะดำเนินการอย่างไร ระหว่างทางก็จะมีคนเข้าไปช่วยเหลือตลอดเวลา ผู้ประกอบการก็จะรู้ทุกกระบวนการว่าวิธีที่จะทำให้ยอดขายโตมีอะไรบ้าง

อีกเครื่องมือที่จะนำมาใช้คือ KPI (ตัวชี้วัดความสำเร็จ) ซึ่งมาจากทั้งสองฝั่งคือผู้ประกอบการและที่ปรึกษา เมื่อผู้ประกอบการตั้ง KPI ตามที่ตัวเองต้องการบรรลุผลมาแล้ว ที่ปรึกษาก็มีหน้าที่พิจารณาว่า KPI ที่ตั้งมาสอดคล้องกับ SMART ที่ตั้งไว้หรือเปล่า มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน พอทั้งสองฝ่ายมองเห็นภาพตรงกัน การทำงานร่วมกันก็จะง่าย ฝ่ายที่ปรึกษาก็สามารถ commit ได้ว่าสามารถทำสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการได้

แต่หากเกิดกรณีที่เมื่อดำเนินการไปแล้ว สิ้นสุดเวลาที่กำหนด ตัวเลขกลับไม่เป็นไปตามที่ตกลง ที่ปรึกษาก็จะแก้ปัญหาต่อให้เลยเพื่อให้บรรลุผลที่ตั้งไว้

“เราคือผู้ขายข้อมูล ผู้ให้บริการ สมมุติเรา commit ว่าจะโต 30% แต่ผลลัพธ์โตแค่ 20 หรือ 15% หน้าที่ของเราคือหา solution เอาทีมลงไปทำต่อเพื่อรับผิดชอบว่ายังไงเราต้องไปถึงเป้าหมายตรงนี้ให้ได้”

กรณีจริงที่คุณซีเคเคยให้คำปรึกษา มีการให้คำแนะนำ การเปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์เป็นอย่างไร

คุณซีเคยกตัวอย่างธุรกิจจัดนิทรรศการเจ้าหนึ่ง ซึ่งแต่ก่อนเคยมีกลุ่มลูกค้าจากยุโรป แต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปกติจึงต้องมองลูกค้าใกล้ตัวขึ้น 

“ทุกธุรกิจมี Product Line Cycle ของเขาเอง มีจุดเริ่มต้น เติบโต อิ่มตัว แล้วก็ถดถอย”

ปัญหาของธุรกิจนี้คือ ในการถดถอยนี้เขาต้องออกจากตลาดไปเลยหรือไม่ แต่แล้วก็มีแนวคิดใหม่ขึ้นมาว่า ‘อยากจะสร้าง New S-Curve (รูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่) ขึ้นมา’ คือธุรกิจกำลังจะตกแล้ว แต่ต้องการหาจุดเริ่มต้นใหม่เพื่อให้สามารถสร้างตัว S ตัวใหม่ขึ้นมา เขาต้องการหากลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาร่วมทำงานกับผู้ประกอบการไทย และให้โจทย์มาว่าต้องการกลุ่มลูกค้า CLMV (ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ต้องเลือกหนึ่งประเทศเพื่อดึงชาวต่างชาติเข้ามาจัดงานในประเทศไทย 

วิธีการทำงานของคุณซีเคก็คือ กลับไปที่ขั้นตอนแรก ค้นหาข้อมูลของแต่ละประเทศว่ามีข้อมูลอย่างไรบ้าง มีจุดที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันหรือศักยภาพมากน้อยแค่ไหน ส่วนนี้เป็นการหาข้อมูลที่มีคุณภาพ

ขั้นตอนต่อไปก็คือการประเมินแต่ละประเทศว่า CLMV มีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไร ประเทศไหนที่หากลงทุนทรัพยากรไปแล้วจะสามารถให้ผลตอบแทนได้มากที่สุด สุดท้ายแล้วก็สรุปออกมาเป็นประเทศเวียดนาม แล้วก็ให้เหตุผลสนับสนุนว่าทำไมต้องเป็นเวียดนาม เพราะตอนนี้ประเทศเวียดนามมีการเติบโตในเรื่องเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ในขณะที่ประเทศเรามีความพร้อมของการผลิต ค่าแรงก็ได้เปรียบ ฐานการผลิต อุปกรณ์ และทุกอย่างของไทยก็มีความพร้อม เพราะฉะนั้นประเทศแรกที่ควรดึงเข้ามาทำให้เกิด New S-Curve จึงควรเป็นเวียดนาม

ผลลัพธ์ก็คือธุรกิจสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 30% และมีกลุ่มลูกค้าใหม่เกิดขึ้น 

ความยากของธุรกิจที่ปรึกษาคืออะไร แข่งขันกันที่อะไร อะไรคือ Unfair Advantage (ความสามารถที่ทำให้อยู่เหนือคู่แข่ง)

ความท้าทายอย่างแรกเลยก็คือการพูดให้เชื่อ หรือเชื่อใจ เพราะที่ปรึกษาไม่มีสินค้ามาแสดง แต่เป็นการขายในเรื่องความรู้ ทักษะในการหาข้อมูลต่างๆ และ solution ให้ เพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างความเชื่อถือว่าเราสามารถหาวิธีแก้ปัญหาหรือข้อมูลให้ได้ ทำได้จริงหรือเปล่า แบ็คกราวน์ของทีมเป็นอย่างไร และจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง

อย่างที่สองคือการนำเสนอไอเดียที่แปลกใหม่ สิ่งที่เขาเคยทำเคยนำเสนอกันมาแล้วก็จะไม่เอา สิ่งที่จะทำก็คือต้องหาข้อมูลใหม่ในการนำเสนอและบอกว่าสิ่งนี้แหล่ะที่จะนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและจะมีขั้นตอนต่างๆ อย่างไร รวมถึงเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะทำอย่างไรต่อ ซึ่งก็คือมี After Service (บริการหลังให้คำปรึกษา) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต ศรีสกุน หรือคุณ ซีเค CEO และ ผู้ก่อตั้งของบริษัทที่ปรึกษา Research and Consult

ทำยังไงให้เจ้าของธุรกิจเชื่อ ในเมื่อเจ้าของธุรกิจก็คือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้นๆ อยู่แล้ว

ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลที่ที่ปรึกษาให้มันเป็นข้อมูลที่ถูกเซ็ตมาดีแล้ว แต่หากผู้ประกอบการไม่นำไปใช้ ผลลัพธ์ก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการ วิธีที่คุณซีเคใช้เพื่อการโน้มน้าวก็คือ 

“คีย์เวิร์ดคือผมจะชี้แนะ แต่ไม่ชี้นำ ก็คือไม่สั่งว่าคุณควรทำอะไร แต่จะฝากตัวกับเขา พยายามพูดคุยกับเขาเรื่อยๆ ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้น ธุรกิจอื่นๆ หรืออุตสาหกรรมที่ใกล้เคียง เขาทำอะไรกันอยู่ตอนนี้ พยายามยกกรณีศึกษาในสิ่งที่เขาเห็นภาพและใกล้เคียงเพื่อให้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัว มีการนำแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ ทำภาพให้เขาเห็นเรื่อยๆ แม้จนแล้วจนรอดเขาไม่นำไปใช้ ก็จะแค่ยกข้อมูลมาให้เห็นว่าตอนนี้ธุรกิจที่เคยยกตัวอย่างให้ไป ตอนนี้รายได้ของเขาถึงไหนแล้ว ทำให้เขาตัดสินใจเอง แต่เราจะไม่ไปสั่งให้เขาต้องทำอะไร”

ถ้ามีความเห็นไม่ตรงกับเจ้าของธุรกิจจะมีทางออกอย่างไร

โดยปกติแล้วคุณซีเคจะวางตัวที่ปรึกษาอยู่ในตำแหน่งตามผู้ประกอบการ จะไม่นำเขา ซึ่งผู้ประกอบการจะมีวิธีคิดและกระบวนการของเขา ปล่อยให้ผู้ประกอบการเดินนำไป แต่หากเกิดล้มเหลว ผลลัพธ์ไม่เป็นตามที่คิดไว้ ที่ปรึกษาก็พร้อมที่จะยืนข้างเขาต่อ จากที่เดินนำและเดินตาม คราวนี้ลองเดินไปพร้อมๆ กัน 

“เรามีหน้าที่ที่จะคอยชี้แนะ แนะนำ และแก้เกมให้กับเขา เหมือนเป็นเพื่อนคู่คิด”

สำหรับเด็กจบใหม่ สามารถเป็นที่ปรึกษาได้ไหม

เนื่องจากคนที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษามักจะดูเป็นคนมีอายุ ดูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและน่าเชื่อถือ ดังนั้นสำหรับเด็กจบใหม่จะสามารถเป็นที่ปรึกษาได้หรือไม่ จุดนี้คุณซีเคมองว่าสามารถเป็นไปได้ แต่สิ่งที่จะทำก็คือต้องชูจุดเด่นเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

“โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Generation ใหม่เขามีวิธีการหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงได้อย่างรวดเร็ว สิ่งที่ควรจะเติมเข้าไปคือว่าการคัดเลือกข้อมูลที่ดีและมีคุณภาพมานำเสนอ และควรที่จะแยกแยะได้ออกว่าแหล่งข้อมูลไหนไม่ควรนำมาใช้ ข้อมูลใดที่มีความน่าเชื่อถือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง”

สำหรับการเริ่มต้นของมือใหม่ก็คือหาคอมมูนิตี้ตามโซเชียลมีเดียต่างๆ จากนั้นนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อชุมชนนั้นๆ เพื่อสร้างตัวตนและนำเสนอว่าเราแตกต่างในเรื่องการหาข้อมูล เช่นหาข้อมูลที่หาได้ยาก ย่อยให้อ่านเข้าใจง่าย มีความน่าเชื่อถือ เป็นการสร้างความรู้จักและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ข้อมูลและคนที่อาจจะกลายมาเป็นพาร์ทเนอร์เรา

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ ต้องเลือกที่ปรึกษาอย่างไรเพื่อให้เหมาะกับธุรกิจ

อย่างแรกที่คุณซีเคแนะนำคือ ที่ปรึกษานั้นเป็นผู้รับฟังที่ดีหรือเปล่า เขารับฟังเราไหม หรือเห็นแย้งตลอดเวลา รวมถึงมีวิธีการนำเสนอในเบื้องต้นดีหรือมีการสอบถามหรือไม่ เช่น ลองทำแบบนี้แล้วหรือยัง เกิดอะไรขึ้นบ้างไหม

อย่างที่สองคือการทำงานเป็นทีม เพราะธุรกิจที่ปรึกษาไม่เพียงแต่ทำงานกับเจ้าของธุรกิจเท่านั้น ยังมีผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ หรือแม้กระทั่งพนักงานในบริษัทเอง ดังนั้นต้องดูว่าที่ปรึกษาสามารถทำงานร่วมกับทีมของเราได้หรือไม่ 

อย่างสุดท้ายก็คือมีทักษะหรือศิลปะในการสื่อสารที่ดีหรือไม่ เพราะจะต้องมีการประสานงานหลายส่วนจากคนที่มีความหลากหลาย ความประนีประนอมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก 

ธุรกิจที่ปรึกษาเป็นอีกหนึ่งรูปแบบธุรกิจที่มีความน่าสนใจทั้งในแง่คนเป็นที่ปรึกษาเอง และผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจ หากผู้ประกอบการที่ต้องการมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ควรพิจารณา


Credits
Guest : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาคริต ศรีสกุน
Interviewer : ประเสริฐ หงษ์สุวรรณ
Content Creator : กนกศักดิ์ เรือนทอง
Photographer : ศุภัชฌา ใช้สติ
Admin : ณิชากร วิทยาวิวัฒน์สกุล
Editor : ประเสริฐ หงษ์สุวรรณ
Enter to Start Team
Enter to Start Teamhttps://entertostart.co
ทีมคนสร้างสื่อที่ตั้งใจจะสร้างพื้นที่แห่งการแบ่งปันข้อมูลในโลกธุรกิจ การลงทุน และคริปโต เพื่อนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ ผ่านคอนเทนต์ที่ย่อยง่าย เข้าใจได้ไม่ยาก

เรื่องยอดนิยมวันนี้

เรื่องยอดนิยม 7 วัน

เรื่องยอดนิยมวันนี้ | POPPULAR TODAY

เรื่องยอดนิยม 7 วัน | POPPULAR IN 7 DAYS

นวัตกรรมเปลี่ยนโลก! ChatGPT อัปเกรดล่าสุด สามารถตอบโต้ด้วยภาพและเสียงได้แล้ว!!!

OpenAI ผู้สร้าง ChatGPT ประกาศอัปเกรดล่าสุด GPT-4o ซึ่งมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น ช่างพูดคุยมากขึ้น รวมถึงสามารถโต้ตอบภาพและวิดีโอของผู้ใช้ได้แบบเรียลไทม์ OpenAI ปล่อยวิดีโอตัวอย่างมากมายที่แสดงให้เห็นความสามารถของ GPT-4o เช่น ช่วยเตรียมตัวสัมภาษณ์, ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอเปลี่ยน iPhone, เล่น dad joke (คล้ายมุกแป้กของไทย), แปลบทสนทนาแบบเรียลไทม์, เป็นกรรมการตัดสินเป่ายิ้งฉุบ รวมถึงเหน็บแนมได้ด้วย ขณะเดียวกัน ยังมีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นปฏิกิริยาของ ChatGPT...

Revolut เล็งลิสต์ BONK พร้อมออกแคมเปญแจก 93 ล้าน BONK

Revolut บริษัทฟินเทคภาคธนาคารจากยุโรป วางแผนที่จะลิสต์ Bonk เหรียญมีมคอยน์รายใหญ่ที่สุดของ Solana พร้อมออกแคมเปญแจก 93 ล้าน BONK หรือประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์ เพื่อจูงใจผู้ใช้ให้เรียนรู้เกี่ยวกับ BONK และคาดว่าจะเพิ่มผู้ใช้ BONK ได้ 500,000 ราย อย่างไรก็ตาม แคมเปญดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากสภาปกครองของ BONK ซึ่งดูแลคลัง BONK...

จงศรัทธา! นักวิเคราะห์คาด Bitcoin อาจพุ่งสูงถึง 80,000 ดอลลาร์

Markus Thielen ผู้ก่อตั้ง 10X Research เปิดเผยคาดการณ์ว่า ราคาของ Bitcoin อาจพุ่งสูงขึ้นทำ All time high ใหม่ในไม่ช้า หลังจากทะลุผ่านเส้นแนวต้านรูปทรงสามเหลี่ยมที่เรียกว่า Triangle Resistance  เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา ตามเวลาสหรัฐ Bitcoin ได้พุ่งทะลุแนวต้าน Triangle Resistance ที่ราคา 72,000 ดอลลาร์...

เหรียญ Dogecoin, Shiba Inu พุ่ง 9% หลังนักเทรดคริปโตพร้อมรับความเสี่ยงมากขึ้น

Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) เหรียญมีมชื่อดังทำราคาพุ่งขึ้น 9% ในช่วง 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์คริปโตเริ่มซื้อเหรียญที่เสี่ยงมากขึ้น 

ซีอีโอ Better Markets ชี้ การอนุมัติ Bitcoin ETF จะเป็นความผิดพลาดครั้งประวัติศาสตร์

Dennis M. Kelleher ซีอีโอของ Better Markets ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร เรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐ ไม่อนุมัติ Spot Bitcoin ETF โดยชี้ว่าจะเป็นการขัดแย้งต่อหลักการสำคัญของหน่วยงานกำกับดูแล อย่างไรก็ตาม James Seyffart นักวิเคราะห์ ETF ของ Bloomberg แย้งว่า จะเป็นเหมือนอาชญากรรมหากไม่อนุมัติ Kelleher...

Forgotten Playland ระดมทุน 7 ล้านดอลลาร์ เล็งเปิดตัวเกมในไตรมาสแรกปีนี้

Vermilion Studios สตูดิโอผู้สร้างเกม Forgotten Playland เกมแนวโซเชียลปาร์ตีล้ำสมัย ประกาศระดมทุน 7 ล้านดอลลาร์ จาก Merit Circle, Paper Ventures, Spartan Group และ C2 Ventures พร้อมเล็งเปิดตัวเกมไตรมาสแรกปีนี้ Forgotten Playland เป็นความร่วมมือระหว่าง Duckland Games...

Bitcoin Pizza Day จุดเริ่มต้นของการใช้ Bitcoin ทำธุรกรรมในโลกจริง

Bitcoin Pizza Day เป็นวันที่มีขึ้นเพื่อฉลองการใช้งาน Bitcoin ซื้อสินค้าโลกจริงเป็นครั้งแรก โดยเกิดขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2010 คุณ Laszlo Hanyecz ได้ทำการใช้ 10,000 BTC ซื้อพิซซ่าถาดใหญ่ 2 ถาด หลายคนอาจจะงงว่าแค่ซื้อพิซซ่าเอง มันสำคัญอะไรขนาดนั้น? ดังนั้นเราจะมาหมุนเข็มนาฬิกาย้อนไปในวันนั้นกัน 2010 ก่อน Bitcoin จะได้รับความนิยม ในช่วงปี...

Sybil ในโลกคริปโตคืออะไร? ทำไมถึงโดนโปรเจกต์ต่าง ๆ พยายามกวาดล้าง

ช่วงนี้ทุกคนคงได้ยินได้เห็นคำว่า Sybil ผ่านตากันบ่อยมาก ว่าแต่มันคืออะไรกันนะ Sybil ที่ว่า มีที่มาจาก Sybil attack หรือการที่ผู้ใช้ 1 คนสร้างตัวปลอมออกไปมากกว่าหนึ่งเพื่อโจมตีระบบ ชื่อของการโจมตีได้รับแรงบรรดาลใจมาจากหนังสือชื่อ Sybil ในปี 1973 ผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลายบุคลิก ในบริบทของการโจมตี คำนี้ถูกบัญญัติขึ้นโดย Brian Zill จาก Microsoft Research แต่ในโลกคริปโต...

ทำความรู้จัก Notcoin (NOT) เหรียญบน Telegram ที่จิ้มแล้วได้เงิน

Notcoin (NOT) เริ่มจากเกมบน Telegram ที่สร้างโดย Open Builder ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปรู้จักกับโลก Web3 ผ่านกลไกการขุดเหรียญแบบ tap-to-earn (จิ้มหน้าจอแล้วได้เงิน) ด้วยวิธีการเล่นและได้เงินที่ง่ายแสนง่าย ทำให้มียอดผู้เล่นกว่า 35 ล้านราย และยอด active user 6 ล้านราย ต่อวัน ตัวเลขดังกล่าวทำให้ Notcoin จัดเป็นหนึ่งในเกมคริปโตที่เป็นที่นิยมมากที่สุด...

Arkham Intelligence เผยมีผู้ได้รับ airdrop Ethena มูลค่าเกือบ 2 ล้านดอลลาร์

พบผู้โชคดีได้รับ airdrop จาก Ethena Labs มูลค่าเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ จากการแจก Ethena (ENA) เมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา Arkham Intelligence ระบุว่า ผู้โชคดีดังกล่าวเป็นเจ้าของกระเป๋า 0xb56 ได้รับ 3.3 ล้าน Ethena คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.96...

Dogecoin เป็นของ Elon Musk? เปิดประวัติผู้สร้าง Dogecoin ตัวจริง

Dogecoin สุดยอดเหรียญมีมที่ทุกคนในโลกคริปโตต่างรู้จัก และน่าจะเป็นเหรียญมีมที่โด่งดังที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้สนใจในคริปโต Dogecoin เคยช่วยพลิกสถานะทางการเงินของหลายคน ทำให้หลายคนร่ำรวยขึ้นมา เพียงแต่ผู้ที่สร้างเหรียญนี้กลับไม่ได้รับอะไรเช่นนั้นเลย เพราะอะไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เรามาหาคำตอบกัน

Wormhole เผยรายละเอียด Tokenomic กลุ่มไหนได้เท่าไหร่ดูได้ที่โพสต์นี้

Web3 มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมอินเทอร์เน็ตที่โปร่งใส trustless เปิดกว้าง และปลอดภัย วิสัยทัศน์นี้พึ่งพา ecosystem ที่ปลอดภัยและเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ Web3 ecosystem ต้องการโปรโตคอลการส่งข้อความพื้นฐานที่ปลอดภัย decentralized ลดการ trust ลงให้น้อยที่สุด และเป็นโอเพ่นซอร์ส เมื่อ 3 ปีที่แล้ว Wormhole (@wormholecrypto) เปิดตัวโปรโตคอลการส่งข้อความทั่วไปตัวแรกที่เชื่อมต่อกับ Ethereum...

บทความที่เกี่ยวข้อง | RELATED ARTICLE

ทำความรู้จักกับ ‘กัปตันน็อต’ นักลงทุนสาย News Trading ทำอย่างไรถึงสามารถสร้าง Win Rate ได้ถึง 95%

News Trading หรือ นักลงทุนสายข่าวเขาทำอย่างไร ติดตามจากแหล่งไหน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในบทความนี้

‘จากติดลบสู่กำไร’ แกะแนวคิดวิธีลงทุนในคริปโตจาก ‘ปู่แชมป์’ กับการลงทุนแบบเสี่ยงต่ำและเน้นเติบโตอย่างสม่ำเสมอ

แกะแนวคิดจากนักลงทุนคริปโตมากประสบการณ์ ที่ลงทุนจริง เจ็บจริง เรียนรู้จริง จนตกผลึกเป็นแนวคิดที่น่าเรียนรู้

รวม 12 ทักษะพื้นฐานสำคัญที่ควรมีของคนทำ Startup

ทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรือบริการอะไร ทักษะเหล่าต่างๆ นี้ก็ยังคงมีความจำเป็นอยู่เสมอ

5 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Startup ประสบความสำเร็จ จาก Bill Gross

Bill Gross ชายผู้ทำธุรกิจมาแทบจะทั้งชีวิต เขาได้บทเรียนอะไรบ้าง และเขาได้แบ่งปันมันให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใช้เป็นคู่มือในการทำธุรกิจ

5 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Startup ประสบความสำเร็จ จาก Bill Gross

Bill Gross ชายผู้ทำธุรกิจมาแทบจะทั้งชีวิต เขาได้บทเรียนอะไรบ้าง และเขาได้แบ่งปันมันให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใช้เป็นคู่มือในการทำธุรกิจ

ทำความรู้จักกับ ‘กัปตันน็อต’ นักลงทุนสาย News Trading ทำอย่างไรถึงสามารถสร้าง Win Rate ได้ถึง 95%

News Trading หรือ นักลงทุนสายข่าวเขาทำอย่างไร ติดตามจากแหล่งไหน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในบทความนี้

รวม 12 ทักษะพื้นฐานสำคัญที่ควรมีของคนทำ Startup

ทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ว่าคุณจะขายสินค้าหรือบริการอะไร ทักษะเหล่าต่างๆ นี้ก็ยังคงมีความจำเป็นอยู่เสมอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง | RELATED NEWS

SynergyLabs ชวนเข้าร่วม ICP.Hub สำหรับ Startup โปรเจกต์บน Web3

SynergyLabs ICP.Hub ฮับอย่างเป็นทางการสำหรับ Internet Computer Protocol (ICP) ในไทยและมาเลเซีย ซึ่งมีหลักสูตรให้คำแนะนำเบื้องต้น (incubation program) ที่จะยกระดับสตาร์ทอัพไปอีกขั้น ที่จะช่วยเหลือและดูแลให้สตาร์ทอัพสามารถประสบความสำเร็จในการขอทุนและทำโปรเจกต์ของตัวเอง โดย DFINITY มีเงินทุนมากมายสำหรับนักพัฒนา ตั้งแต่ 5,000, 25,000 ไปจนถึง 100,000 ดอลลาร์  Incubation program จะช่วยจัดหานักพัฒนาและเงินทุน...

บริษัทในสหรัฐฯ เริ่มหันไปจ้างพนักงานชั่วคราวมากขึ้น เหตุกังวลเศรษฐกิจถดถอย

พบว่ามีการจ้างพนักงานแบบชั่วคราวเพิ่มขึ้น 28% ตั้งแต่โควิดระบาด ทั้งนี้เกิดจากกังวลเศรษฐกิจถดถอย และสู้ราคาค่าจ้างไม่ไหว

ความต้องการแรงงาน White-Collar น้อยลงอย่างชัดเจน รายงานชี้ชัดจากการปลดพนักงานของบริษัทสหรัฐฯ รอบล่าสุด

ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย วิทยาศาสตร์ การเงิน ฯลฯ ลดลง ทำให้การปลดพนักงานรอบนี้ คนงานปกขาวได้รับผลกระทบหนักสุด

SynergyLabs ชวนเข้าร่วม ICP.Hub สำหรับ Startup โปรเจกต์บน Web3

SynergyLabs ICP.Hub ฮับอย่างเป็นทางการสำหรับ Internet Computer Protocol (ICP) ในไทยและมาเลเซีย ซึ่งมีหลักสูตรให้คำแนะนำเบื้องต้น (incubation program) ที่จะยกระดับสตาร์ทอัพไปอีกขั้น ที่จะช่วยเหลือและดูแลให้สตาร์ทอัพสามารถประสบความสำเร็จในการขอทุนและทำโปรเจกต์ของตัวเอง โดย DFINITY มีเงินทุนมากมายสำหรับนักพัฒนา ตั้งแต่ 5,000, 25,000 ไปจนถึง 100,000 ดอลลาร์  Incubation program จะช่วยจัดหานักพัฒนาและเงินทุน...

บริษัทในสหรัฐฯ เริ่มหันไปจ้างพนักงานชั่วคราวมากขึ้น เหตุกังวลเศรษฐกิจถดถอย

พบว่ามีการจ้างพนักงานแบบชั่วคราวเพิ่มขึ้น 28% ตั้งแต่โควิดระบาด ทั้งนี้เกิดจากกังวลเศรษฐกิจถดถอย และสู้ราคาค่าจ้างไม่ไหว

ความต้องการแรงงาน White-Collar น้อยลงอย่างชัดเจน รายงานชี้ชัดจากการปลดพนักงานของบริษัทสหรัฐฯ รอบล่าสุด

ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย วิทยาศาสตร์ การเงิน ฯลฯ ลดลง ทำให้การปลดพนักงานรอบนี้ คนงานปกขาวได้รับผลกระทบหนักสุด

ขึ้นอีกแน่ Goldman Sachs คาด FED (ธนาคารกลางสหรัฐฯ) จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นถึง 5% ภายในเดือนมีนาคมปีหน้า

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Goldman Sachs คาดว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ FED จะปรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

Save Settings